loading/hle�
(19) Blaðsíða 15 (19) Blaðsíða 15
intet, nf ein ock ki, (nekande partikel),hvilket flckicras starkt oeli livnrcst i faller bort framfor <lc andelser, som borja med en vokal, framfor livil- ka da ofta ett v inskjutes, hvarvid e kan blifva 6, (liil ex. Ace. mase. engan, engvan, ongvan, ongan; Gen. Mase. ocb Kent. bar forulan en- gis också enskis och enkis; g) bvårrgi, N. bvartki (hvarki) ingen af två, G. livargis. D. bvårungi, hvårugi; A. hvårngi, bvartki, eller vanligare hvårigr, -ig, -igt, som flekteras starkt ocb sammandrages ofta i de ka- sus, bvilkas andelse borjar med vokal. Adverbier na. SO. kompareras liksom adjectiverna medelst tilliigg af iindelserna -r ocb -st (med omljud) ocb -ar, -ast (utan omljud): skamt, skemr, skemst, fjarri Urr, lirst; opt, optar, optast; lengi, (liinge), Komp. Iengr ; langt, (langt), Komp. lengra; Superb lengst, bade om tid ocb rum. — Flera kompare- ras oregelmassigt t. ex. gjarna, keldr, bcltz, mjok, meir, mest. P r æ po s il ioner na. 81. Accusativ styra: um (gi. of) (on>, bfver) med alla sina sammansålfnin- gar, antingen um star framfor eller efter, nmfrarn, framum (framfor), ut um, umbverfis (omkring), lgegnum (igenom), fram yiir (framfor), framundir (inemot) ocb fyrir, nar det forbindes med ett lokaladverbium på -an (fran): fyrir nordan, fyrir bandan åna (borlom an) o. s. v. 82. Dativ styra: af, utaf, fra (från), rir, or, yr, dr (ur), utur, bja (bos, vid), frambja (forbi), undan (borlfran), åundnn (framfore) gagn- vart (midtemot), igegn, gegn (emot); til banda (till basta for); å bendr, a bdnd (emot, for alt bekriga); å mot, a mdti, idmti, moli (emot), asamt (tillika med). 55. Genitiv styra: til; an (utan); auk (utom); amilli, ame'Sal, millura (emcllan); sakir, fyrir-sakir, sokuni (Lat. caussa, formedelst), vegna (lysk wegen), utan, innan (utom, innan). 54. Accusativ ocb Dativ styra: a (på); i, rne'5, vier, at, eptir, fyrir, undir, ylir, bvilka stå med Ace., nar de antyda en rorelse till slallet, med Dativ, nar de utmarka en bviia på stiillet.


Kort schema till Formlära i det isländska eller norröna språket

Ár
1847
Tungumál
Ýmis tungumál
Efnisorð
Blaðsíður
24