loading/hle�
(4) Blaðsíða [2] (4) Blaðsíða [2]
Foro r d. Foljande korta schema till en islandsk formlara år hufvudsakligen utgifvet, for att ej behofva diktera dylika schemata vid de forelasningar, jag på anmo- dan hållit ofver detta åmne i Studentforeningen i Upsala. Det ral derfore be- diimas med afseende på andamålet och afsigten med detsamma. Då man dess- utom hittills saknar en sammandragen islandsk formlara på svenska språket, fear jag trott mig kunna i någon mån gagna och underlåtta studiet af detta for oss Nordbor så vigtiga sprak genom att låta trycka några exemplar haraf, som blefvo i bokhandeln tillgangliga. Onskligt vore det emedlerlid och mig kart, att en storre,båttre och utforligare grammalica snart gjorde detta lilla arbete ofverflodigt. Jag har utgifvit det på svenska språket i hopp, att man i Sverige, liksom lillåmnadt ar i Norrige, innan kort låter det islåndska språket ingå i skolundervisningen, livarvid detta schema kunde blifva nyttigt och an- våndbart under en kunnig larares ledning, Slutligen får jag tillagga, att jag noggrannt foljt den af professor Munch ocli philosophiae Candidaten Unger ny- ligen på norska språket utgifna ”01dnorska Grammatik”, ofver allt, der jag knn- nat vara ense med dessa lårda forfattare. ■—•»»*- ® **


Kort schema till Formlära i det isländska eller norröna språket

Ár
1847
Tungumál
Ýmis tungumál
Efnisorð
Blaðsíður
24