loading/hle�
(5) Blaðsíða 1 (5) Blaðsíða 1
i. ItokstiifueniH, (levns nital och ofvergdmj. I. liokståfverna i do! islåndska språket ordnas bast på foljande såil: a, å, 6, æ, b, c, d, ‘S, c, c, f', g, li, i, i, j, k, 1, m - n, o, 6, oe, p, q, r, s, t, j}, u, u. v, x, y, y, z. L2. Af dessa bafva foljande ett från vart nårvarande mer eller mindre afvikande uttal: a uttalas vanligen som å, afnågra som ao; — o nr elt kort dppet o (dorr); — æ utlalas af Islåndarne som aj; — e bar alltid Ijud af k; —- & år det aspirerade db; — e uttalas som vårt oppna å (båst); — é uttalas som je el. jå; — f uttalas som i Sven- sf.an, med det uudaiitag, att det i slutet af en slafvelse framfor l,n, d och t får Ijudet af hårdt b eller m; — h uttalas som en siark aspiration oekså framfor j, 1, n, r; framfor v nåstan som k; — i ut- talas dppet, nåstan som ett slutet e (viss); — i år elt slutet och skarpt i (vis) ; — II ultalas som dl; nu utlalas som dn efter å, æ, é, i, ei, d, æ ocb u; o Ijuiler som vårt oppna å (godt); men 6 som vårt slutna och skarpa o, i god; — æ uttalas oj; — p framfor t Ijuder som f - — r framfor n ocb 1 Ijuder som d; — ’r uttalas vanligen som ur; — tns utlalas i åndan af ord som s; — p (Thorn) uttalas som en- gelskt tb ‘ think; — u bar elt dppet Ijud einellan y ocb o (sv. upp) — u år starkt slutet som i blis; — y uttalas af Islåndarne nåstan som i, men har lorr såkert varit ultaladt som y i flylta; — y som tyskt u (flyla); — z år ån = ts eller ds, ån = st; — au uttala Islån- darne nåstan som oj; Norrmånnen deremot nåstan som du, i Foru- svenskan (råder i dess stålle del slulna o; ey bor utlalas som dj. 5. Hegelo for ljuddfvergångeu af de stumma konsonanterna i slåglspråken synes at foljande tabeli : latinskt eller grekiskl............... blifver gdtbiskt, saxiskt, anglos. eller islåndskt.............. och hogtyskl........................... p (qv), t, k f, 5, (f), cb b, d (1), g f, p, h b, d, v, d, b p, t, S P> b t> k f, z, cb F. Ex. Tro/J’i, TTÅttGTOs, islSmlslit: fjol, tlestr, tysft: Tiel.


Kort schema till Formlära i det isländska eller norröna språket

Ár
1847
Tungumál
Ýmis tungumál
Efnisorð
Blaðsíður
24