loading/hleð
(5) Page 5 (5) Page 5
Om „Bræðrafjelagiðs^ Hensigt, dels Medlemmer og disses Optagelse i, og- Udtrædelse af Selskabet. § 1. Selskabets Formaal er at befordre Selskabelighed iblandt Reykjaviks Indvaanere, saavelsom Selskabets övrige Medlem- mer, ved at skaffe dem Leilighed til Sammenkomster og Sam- taler for den mindst mulige Betaling; islige Sammenkomster tillades enhver uskyldig Fornöielse, der ikke forstyrrer Andre. § 2. Selskabets Medlemmer ere enten ordentlige eller overor- dentlige. § 3. Ikkun de, der liave opnaaet en Alder af 20 Aar, kunne blive ordentlige Medlemmer af Selskabet, og bliver deres An- tal indtil videre ubestemt. I)e som ved Selskabets Stiftelse ereEjere af Actier i Klubbygningen, anseestillige som ordent- lige Medlemmer af Selskabet, bvis de maatte attraae saadant, men andre Medlemmer optages ved sædvanlig Afstemning med Kugler, efter etaf et ordentligt Medlem til Selskabets Direction indgivet skrivtligt Forslag, der bör indeholde den Proponeredes Navn, Stand og lliem, samt Alder, naar Oinstændighederne gjöre Betegnelse af sarnrne nödvendig, hvorimod Directionen har at bedömme, om Vedkommende med Hensyn til sin Alder og övrige Stilling bör underkastes Ballotation. Antager Directionen dette, bebuder den i det mindste 8 dage foruil, ved en skrivtlig i Selskabets Forsamlingssal ophængt Bekjendt- gjörelse, naar Ballotation skal foretages.


Lög Bræðrafjelagsins í Reykjavík =

Year
1852
Language
Multiple languages
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Lög Bræðrafjelagsins í Reykjavík =
http://baekur.is/bok/000057808

Link to this page: (5) Page 5
http://baekur.is/bok/000057808/0/5

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.