loading/hle�
(10) Blaðsíða 2 (10) Blaðsíða 2
egde, emedan, på grund af dns fattigdom, intet annat å- terstod for dem an en obetydlig boskapsskotsel i dålderna och liskfångst vid kusterna. På delta sått berdfvade alla menskliga beqvåmligheter och formoner, fortsåtta de ånnu ett bekymmerfullt lif, och ehuru de år 1261 kommo un- der Norska kronan, fdrbåttrades åtminstone icke derigenom deras tillslånd. Det år otvifvelaktigt, att de forstå nybyggarne på on medbragt ifrån Norge en viss smak for skaldekonst; ty knappt finnes något folkslag på jorden så vildt och øhyf- sadt, att det ej visat någon bdjelse for sang och skalde- konst. Med christna låran fingo de åfven forstå begrep- pen om vetenskaper, och genom resor i handelsårender erhollo de kunskap om den under 12:te seklet i vestra delen af Europa framalstrade skaldekonsten; och det har- ledde sig blott från de sårskilda omståndigheterna på denna b, att samma skaldekonst dcrstådes fåstade djupare rot- ter ån annorstådes. Man forestålle sig menniskor, hviika nåra trefjerdedelar af året måste hålla sig inneslutna i sina hår och der strodda kojor, och berdfvade alla beqvåmlig- heter; for dem återstår nåstan intet annat ån att upp- fylla den långa dodande tomheten af tiden med sagor, be- råttelser och sång. Nddvåndigheten lårde dem delta rått tidigt, och ånnu ser man hvarje husfader vid vinterns borjan draga omsorg om nddigt forråd af dessa slags no- jen, for att muntra de sina under arbetet inom hus. På detta sått hafva de bibehållit hos sig en stor inångd pro- saiska beråttelser, eller, såsom de kalia dem, sagor, och antalet af dem dkas årligen. Troil, i sina bref om Is- land, uppråknar mer ån SOO sådana, hviika ånnu finnas skrifna, att ej omtala alla dem som gått fbrlorade, eller dem som saminansåttas på fri band eller ex tempore af sådana personer, som ega skicklighet dertil!. Det forstås af sig sjelft, att dessa alla måste vara af olika vårde, i den mon de åro sammansatta af en andlig man, en em- betsman, en stackars fiskare eller herde; många åro så plumpa och osmakliga, att åfven de stdrsta sag-ålskare idrakta dem; uerjemte åro de af mångfaldigt innehåll, andligt och verldsligtj, romantiskt, uppfyllda af trollerier och helgonåfventyr. En stor del består af dfversåttnin- gar frøn alla dem bekanta sprak, från Alexander den Sto-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408