loading/hle�
(13) Blaðsíða 5 (13) Blaðsíða 5
hogfidligf, att Presten Are Frode varit den forste, sonr på Norska språket skrifvit iildre och nyare historiska upp- satser. Are lefde och skref 1118 och Snorre 1220. Om således inga aldre skrifter finnas på Norska språket, så ar icke heller någon forhoppning, att någonsin ctt manuskript skall upptåckas, som svarar emot den fdregifna. hoga ål- dern af dessa skrifter. Mig synes afven, att Snorre Stur- lesons vittnesbord utesluter alla runeskrifter, hvilka utom- dess i nyare tider blifvit ansedda såsom vida yngre an man forr trodde; inen om de också varit aldre, skulle de dock enligt sin natur ej varit tjenliga for skrifter al stdrre vidd. Alfabetets fattigdom, jemte bokståfvernas plumpa och linieraka utseende, forråda tillråckligt, att de blifvit uppfunne af okunniga menniskor, som stympat latinska bokståfver *), for att inskiira enkla ord på stafvar, att nyttjas såsom Almanackor, och omsider att inhuggas på grafstenar. Ej en enda skrift finnes på detta språk, ty allt hvad man har deraf iiro nyare tiders lekverk. Ru- norna aro i Tyskland aldre ån i Norden, ty Fdrtunatus omtalår dem redan; men afven i Tyskland hafva de al- drig blifvit annorlunda anvånda ån på stafvar eller små trådtaflor. Sulim var for mycket liird for att ej inse dessa grun- der, hvarftire lian också alldeles uteslbt runorna, men stodde sig så mycket mera på den muntliga traditionen. «Våra forfader«, sager han, «ålskade och vor (lade histo- rien ; men då de ej kande skrifkonsten, och likvål on- skade hihehålla minnet af markvårdiga håndeiser, så in- pråglade de dem noga i sina egna minnen, samt fortplan- tade dem på barn och barnebarn. På detta sått hafva de - flera århundraden gått ifrån mun till mun, hvilket i syn- nerhet kan sågas om alla historiska skaldeqvåden, som utomdess åro historiens åldsta minnesvårdar, till dess om- sider skrifkonsten korn minnet till hjelp, och for alltid bevarade dem l'råu undergång.» Detta låter val hora sig; men jag fruktar dock att, om man nårmare undersoker saken, iake en gång en moralisk mdjlighet blifver ofrig, *) Denna åsigt Sr afven Kopps, R ti li s1 m. fl:s; Ibrc, Murray, H ii 11 m a n n ocli Bredsdorf karlcda runorna från tUplnlanska eller Tyska alfabeter. Vt
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408