loading/hle�
(21) Blaðsíða 13 (21) Blaðsíða 13
15 store Volds- eller Midt] Ard sov men (Synden), samt Hel eller lielvetet. lifter skapelsen foljde den gyllne Sidern, da allt var godt. Idtinn fdrvarade odddliglietens apien, hvilka återskånkte Hedder och lians slagt ungdomen, då <le åto deraf. Men den afundsfulle Loke antog en qvin- nas skepnad och aflockade Frigga den hemligheten, att blott ett enda trad i veriden kunde vara skadligt for Bal- der. Af detta tråd gjorde Loke en pil, och dodade der- med Balder. Alla Gudar scirjde derdfver och sokte att återbringa Balder; men han återkom icke, och kan ej heller forr återkomma ån i den nya veriden. Afven fanns en skillnad emellan Guds sciner eller de fromma, samt menniskors barn, Jåttarne. Dessa ville bestorma himlen; men Gud låt en syndaflod komma, i hvilken hela det gud- ldsa slagtet drånktes, utom en enda som frelsade sig-i en båt, och stannade på elt berg, hvarefter Gud iordning- stållde en ny verid. I denna omkringvandrade Thor, medliren emellan godt och ondt, Odiris forstfddde, men som hade lika rnakt och vårdighet med sin far, och hvars rike bestod af tro och sanning. Han vandrade omkring i menniskogestalt, samt vederqvickte med mat folket, som ej kande honom, och derfore långt efter upptackte under-' verket. Loke var dervid hans ofdrsonlige Tiende, och forsokte honom (lera ganger, men till sin egen skada. En gang ofvervann Loke honom genom list, men upptåcktes och måste med båfvan fly. Thor hade åTven en enviges- kamp med jetten /L agner, i veridens medelpunkt; Thor segrade val, men fdll dervid, och upplyftes åter af sin son, som blott var tre niitter gammal. Omsider måste Loke gifva vika for Gtidarne. Fenrisulfven fangslades med guda-band, i hvilka han måste ligga tjutande till veridens slut. Veridsormen nedkastades i hafvets djupaste afgrund, och omgifver veridens alla lander. Hel nedstortades i den afgrund dit allt ondt kommer. Loke blef sjelf fången och fjåttrad vid trenne klippor, der han måste ligga till verids- domen. Innan denna intråflar skall veriden uppfyllas af laster och ohyggligheter. Ulfven skall losslåppas, Verids- ormen skall upphbja sig ur djupet och beherrska veriden; fdråldrar och barn skola tvista med hvarandra, brodér och systrar rribrda hvarandra. Då skola naturen och alla elementer komma i uppror och strid; solen skall formor-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408