loading/hle�
(30) Blaðsíða 22 (30) Blaðsíða 22
22 stengrafvar och stenhvalf med obråntla lik oeii flintsaker. Men ju mer man aflagsnar sig från kustlanderna, ju såll- syntare blifva grafvarne från stenåldern; de forekomma ånnu blott vid de storre floderna, t. ex. vid Oder och Elbe, till dess de slutligen mot Tb ringen alldeles for- svinna. Åfven redan soder om Mecklenburg aftager be- tydligt mångden af stenlemningar. Blott i norra Tyskland kan således talas om en stenalder. Afven minnesmårken från brnnsuldern framtråda i storre antal uti norra Tyskland. Deras dfverensståmmelse med de skandinaviska år serdeles i dgonen fallande. I Holstein, Hannover och Mecklenburg tråffar man handa lik och bronssaker på hogarnes yttre sidor, och djupare i jorden uti stora stenhvalf obranda lik och stensaker, hvilket bevisar, att stenåldern åfven hår, såsom i Skandi- navien, foregått bronsåldern. Bronssakerna fbrekomma i Tyskland på en langt vid- stracktare ryrnd, ån stensakerna. De stråcka sig, om ån mera sålian genom Vest- och Ost-Preussen ofver Schle- sien, dock genom hela medlersta och sydliga Tyskland. De antaga oek oiika karakterer. Mot sddern nårma de sig mera de gamla italienska och grekiska formerna, ån de nordligare, hvaraf synes, att de icke af Greker och Romare blifvit till Tyskland inforda, utan blifvit der ldr- fårdigade. Det år ytterst intressant att iakttaga, buru bronssa- kerna i antal aftaga i samina mon som romerska qvar- lefvor till taga. I Mecklenburg finner man val bar och der romerska fornsaker, bland hvilka några utmårkt skona bronskårl och vaser, liksom man hår ock tråffat några romerska grafvar; men detta kan dock ej tagas i betrak- tande bredvid de otalign romerska lemningarne i Rhen- trakterna, i Baiern och Osterrike. Dessa skilja sig från bronsåiderns till form och prydnader; och då de åro af brons, ingår vanliget) en blandning af zink, då den gamla bronsen har en blandning af tenn. De fiesta romerska minnesmårkena åro från kejsartiden, synnerligen från for- stå seklet e. Cbr. Bland de romerska fornsakerna i Tyskland finner man, som bekant år, ej sålian effekter af jern. Det lider in- tet tvifvel, att ju Romarne, då de gingo ofver Alperna
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408