loading/hle�
(32) Blaðsíða 24 (32) Blaðsíða 24
24 merovingiskt guldmynt. Åfven i de harmed enliga graf- ▼arna vid Bel-Ær, i nejden af Lausanno, fann Fr. Tro- yon så val romerska mynt, som ock rnynt från Carl den Stores tid. 1 grafvarna vid Nordendorf fann man mynt från forstå, andra och fjerde århundr. e. Chr., och så val der, som ock i Baden och Elsass, m'årkte jag på icke få der funna saker afbildningar af Christi kors. Då nu arabeskerna m. m. på åtskilliga beslag o. d. nog tyd- ligt forråda ett romerskt inflytande, eller fastmer en bar- bariserad hårmning af den romerska smaken i sednare kejsartiden, ar det v'dl ej en for djerf slutfoljd, om man antager, att jernålderns hela egendomliga kultur forst ut- vecklade sig i sodra Tyskland, sedan en lifligare bero- ring med Romarne intrådt, alltså i de forstå seklerna e. Chr., men att densamma bibeholl sig in uti Christna ti- den, ja val in uti nionde eller tionde seklerna. Samlingarna i sodra Tyskland åro fordenskull mycket rika på saker från jernåldern, hvilka i olika trakter hafva en sådan ofverensstammelse med hvarandra och en så be- ståmd pregel, att man med stor låtthet kan skilja dem från alla andra. I Bbhmen och Sachsen synas hittilis blott få qvarlefvor från jernåldern blifvit upptåckta; hår finner man åfven stora allmånna begrafningsstållen, ur hvilka man uppgråfver saker af samma slag med dem i sodra Tyskland; i synnerhet galler detta om vapen. Deremot år ofverensståmmelsen i afseende på smycken, så val hvad angår sirater som material, mindre framtrådande, om de ock i hufvudsaken hafva samma form. 1 norra Tyskland aro smyckena ofverhufvud vanligen af jern, ehuru man åfven understundom finner sådana af silfver, men icke, såsom i sodra Tyskland, af guld; likaledes tråffar man i Nedertyskland icke de i soder forekommande genombrutna plåtarna eller kedjorna af brons. Våsendtligare år dock skilnaden i afseende på liken. I norra Tyskland åro de brånda och qvarlefvorna samlade i urnor, i hvilka åfven ej sålian sammanbojda jernsvård forvaras. Hårigenom skilja sig dessa grafvar åfven från de samtidiga skandina- viska, hvilka, så vida de bevara brånda lik, såsom i Norge och Sverige, blott bestå af sårskilda hdgar med stensått- ningar. I do allmånna grafstållena uti Danmark åro liken alltid obrånda, men vanligtvis synas de blott vara omgifna
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408