loading/hle�
(35) Blaðsíða 27 (35) Blaðsíða 27
27 naver, hvilket åfven bekraftas af de gamla undérråttel- serna om Grekerna och Skytherna. Så bor ock jern-ål- derns kultur icke betraktas såsom blott tillhorig ett enda folk. Om Christcndomcns och Angclsachscriies inverkan på den Nordiska mythologien af Steffens. (IVågra utdrag ur Nachgelassene Scliriftcn von H. Steffens. Mit einem Vorworte von Solid ting. Berlin, 184G. Vi inskranka oss till några mindre excerpter, helst det hela synes oss he- haftadt inect llcra motsiigelser, brister och ej langre alltagliga forutsattningar, samt hanvisa for ilfrigt till vår teckning af Biihs i Biogr. Lexicon.) Uti nåstan alla Islåndska sngor spelar forbindelsen med Pngelska oarna en betydande rol. Hvad vi om denna ge- menskap kunna erfara, beror belt och bållet på Islåndska underråttelser *). De voro for Angelsachserne, så val som for Romarne, obekanta, och Irliindarnes meddelanden visa sig hår alitigenom obrukbara. Då al!tså de Islåndska be- råttelserna icke kunna underkastas någon kontroll, och sjelfva åro mer eller mindre mythiskt sagofyllda, så ar val en historia om denna gernenskap mellan Norge, Scot- land och Irland for all tid omojlig, utorn for så vidt epo- ken från Harald Hårfager till Olof den Helige i Orkney- ingasagan och af Sturleson framstålles. Alla spår af Scotlands Dieter såsom ett sarskildt folk aro sedan år 858 forsvunna. De irlandska, liksom de scotska, kronisterna alskade alt borja sin historia från A- dam, delade den i verldsåldrar, nntogo en invandring af Picterna 1000 år f. Chr., och deras åsigter synas, ehuru skiljda från a l mbjlig poesi, genom en fabelaktig, torr *) Så villa ej afseemle han fastas viil Wg:s forslagsmening i Morgoncn flir 18415, IV:o 42, att den for iifrigt i sitt nuva- randc skid; tcmligen apokryfiske Ossians Caracul fir Norges Harald Hårfager. Ufg;s n,lm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408