loading/hle�
(41) Blaðsíða 33 (41) Blaðsíða 33
53 båftade med runor. Lejonet synes ursprungligen hafva tiilhort fotstallningen af en stor kyrkljusstake, hvarfore nian ock finner bål på dess hufvud och rygg, och gnda- thronen har synbarligen varit mellanslycket till en sådan Ijushållare, bvarvid sakerligen åfvenledes ringen befann sig. Så val i alseende på metallblandningen, som arbe- tet, ofverensståmma dessa saker fullkomligt med brons- arbetona från den forstå medeltiden, sådana man ofta ser dessa i gamla kyrkor; men runorna åro, såsom tydligen synes, vida sednare inristade. Till bevis for denna lejon- figurs akthet har man ofta åberopat det mårlcvårdiga gamla stenlejon, som ligger framfor domkyrkan i Barn« f>erg, och på hvårs rygg orden ffirni bu skulle i runor Vara inhuggna; men under mitt vistande i Bamberg un- dersokte jag noga detta lejon utnn ntt knnna upptiivka ett entla heståmdt spår (tf runor i och då icke heller nå- got tecken till någ on nyss fciregången våldsain forandring pa detsamma kunde mårkas, hvarigenom runskriften skulle kunnat utplånas, forekommer mig underråtlelsen om denna runskrifts befintligbet hogst miss'ånkt. I nara forbindelse hiirmed står en sanrjliiig små run- stenar (med egendomliga korta inskrifter), sopi skulle blif- vit funna jemte några urnor i vendiska grafhogar. Pet af mark vårdigt nog, att hittills hvarken tyska eller ska.ndi* naviska fornforskare dragit dessa runstenars åkthet i tvif— vel, oaktadt den foregifna uppfinnaren var just densamma, som forfardigat gudabilderna, och oaktadt man annars in- genstådes i Mecklenburg eller angrånsande trakter funnit dylika. runlemningar; ty de små stenplåtarne med inhuggna figurer, som finnas i åtskilliga Pomerska och Mecklenburg- ska samlingar, åro från nyare tid, ja till en del måhånda iorfårdigade af en ånnu lefvande man, och de runbokståf- ver, som man anmårkt på några i Mecklenburg funna bronssaker, ;iro Vvj] |inappt något annat, ån ett slags ut- sirande. Det yr v-aj p§stådt, att de nåmnda runstenarne åro uppgrafna ur bdgar, med undantag af en, som verk- ligen al en trovårdig man skall hafva bl i f vi t funnen på ett fait vid Neq-Brandenburg; men då detta just var den stad, hvari bedragaren bodde, så år det ganska naturligt, att han, for att gora bedrageriet fullståndigt, nedlagt en eller flera stenar på sådana stållen vid staden, der andra
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408