loading/hle�
(42) Blaðsíða 34 (42) Blaðsíða 34
r»4 kunde finna dem, liksom ock att lian liemligen nedgraft just desamma, som han sedan i saliskap med andra brin- gade i Ijuset; ty att inskrifterna på runstenarne åro fal- ska, lider intet tvifvel. Jag vill hår alls icke tala derom, att de inhuggna runorna åro ovanligt forfuskade och allt- igenom olika dem på åkta runstenar, och ånnu mindre anfora, att inhuggningen synes hafva skett forst i nyare tider, då detta från andra sidan s§ beståmdt nekas; utan vill blott angifva, att den store kånnaren af slaviskt sprak och fornkunskap, Schafarik, i Prag ej blott skriftiigen forklarat inskrifterna, så vål på rnnstenarne, som på de s. k. obotritiska fornlemningarne for «babelinskrifter» och «machverk», utan ock muntligen infor mig beståmdt ut- talat, att språkformen och inskrifterna åro en blandning af tvenne serskilda sprak, hvilka man forr orått ansåg for ett och detsamma, och att derfore redan språkformen ensam for sig af gåf ve ett fnllstandiqt bevis yd runste- narnes och gudabildernas oåkthet. Detta jemte hvad jag ofvan sokt utveckla skall ej långre lemna oss i tvifvel om sakens råtta tillstånd, och man må derfore hoppas, att framtiden ej vidare skall bevårdiga de fomosa obotritiska fornlemningarna med någon uppmårksamhet, utan låta dem, såsom Schafarik såger, återvandra dit de hora — till « Helas natt.» Wilhelm Mullers framslitllning af den fora- nordiska historien och mythologien. Uti ett 1844 utgifvet arbete, undertitel: «Geschichte und System der altdeutschen Religion«, hvilket ånnu torde for flere af våra låsare vara obekant, har en ung Tysk litterator, W. Muller, ingått uti arkeologiska undersoknin- gar, i hvilka snart sagdt på hvarje sida åfven den skan- dinaviska nordens forntid berores. Af denna anledning, och då Mullers arbete år yngre ån andra upplagan af Grimrns «Deutsche Mythologien samt framståller med densamma stridiga meningar, hvaraf lorespelen till ett lit- terårt krig i Tyskland redan visat sig, torde flera af den nylifvade hagen for våra håfder våckta låsare ej ogerna gora bekantskap med do Mullerska åsigterna.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408