loading/hle�
(51) Blaðsíða 43 (51) Blaðsíða 43
45 der, icke vetande oin lian skall råkna dessa folk till Germaner eller Sarmater. (German. c. 44—46). Vid de sydbaltiska kustlanderna, der Plinius nåmner Vindi- lerna, såtter Tacitus, ehuru han på ett annat stalle for- råder (c. 2.) sin bekantskap med Vandalerna, foljande lolk: 1) Emell an Weichsel och Oder de konungnr under- dåniga Gotonerna, Rugier, Lemovier (båttre Lethovier), dock så, att blott de båda sednare folkén berora ku- sterna. — 2) På båda sidor om Oder till Schlesien, Ve- ster om de gothiska folkslagen de lygiska (eller vandali- ska) folken, som horde till s ve viska stammen: Arier, Helveconer, Manimer, Elysier (Schlésier), Naharvaler, af hvilka dock endast de tvenne fijrstnåmnda synas ha be- rbrt hafskusten (c, 45). — 5) Emellan Oder och Elbe sveviska stammar af Reudigner, Angler, Variner, Eu- doser, Suardoner, Nuithoner (Suithoner?) och Avioner (c. 40). Ater annnorlunda uppgifver Ptolomæus, som skref knappt en mansålder efter Tacitus, ostersjdfolkens namn och bostader; i de sydbaltiska kustlanderna intill Vene- der och Sarmater vid Weichseln satter han Gythonerna, Phinnerna, Bulonerna, Burgundionerna och Varincrna. Genom fdrvexling satter Ptol. Varnerna vid utloppet af Weichsel i st. f. af Oder. Emellan Weichseln och Saxo- nerna i Ilolstein bodde Ruticlii (Rugier) Aelvæones, Si- deni, Pharodini, Teutones, Avarpi och Teutonari. I Skandinavien uppraknar han enligt den text, som vi nu ega, sex folkslag: i vester Schådiner, i oster Phavoner och Phiråser, i soder Gutar och Daucioner, midt i lan- det Levoner (de gamle invånarne, som Plinius kallar Hillevioner). Då Jornandes i sin gothiska historia ut- tryckligen nåmner, att Ptol. uppraknar sju folkslag i Skandinavien, och oaktadt åfven hos honoin texten år rnycket fdrvriden och olåsbar, likvål så mycket tydligen framstår, att ])an ]ast andra namn, ån dem vi nu ha hos Ptol.; så |iaa me(j någorlunda visshet påstås, att hos Ptol. ett folknamn bortfallit, och att de begge or- den Phavoner och Phiråser åro forvridna. Att under Schadinerne bor forstås Svenskarne (Taciti Svioner eller Sithoner, eller Jornandes’ Svethans ocdi Svethidi) lider intet tvifvel, lika litet som att Gutarne och Daucionerne
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408