loading/hle�
(54) Blaðsíða 46 (54) Blaðsíða 46
46 mora siillan Ærtdi och Ileroli. Ordets betydelse år hugst sannolikt detsamnia, som liera andra germaniska lolkuamn liafva, krirjme *). Man torde bast forklara namnet Hendi gonom Jar- lar, de fria krigsmånnerna, ocli TnrciUngi genom tje- nare, stridsfdrbundne; Odoaker kallas derfdre afven He- rulernas ocli Turcilingernas konung **). Då många skriftstållare, i synnerhet de grekiska, till- skrifva Herulerna allena eller åtminstone fdretrådesvis bragderna ocli piundringstågen till sjos mot Byzans, Chry- sopolis, Athen, Cyzicus på Kejs. Gallieni och Claudii tid ***), livilka krigståg de romerska fiirfattarnc hufvudsakligen låta fbretagas af Gotherna -j-), så visar sig redan af denna omståndighet, att Herulerne blifvit råknade till gothi- *) Ilcrul kårledes sannolikt af Iler ( = det tyska Wehr, afven krig) med åndclsen ol eller ul (lat. ax) krigisl«. Jfr Grimm: deutseke Grammatik II. Il8. linnshe ar dermed i slågtskap ordet Rarol eller Rural (karl) en krigsman oeh det nordiska earl (Grimm, a. st. sid. 465). Jarl betyder kos de skandinaviska folken den frie, den forname i mutsats mot den o frie. Herulerna kåde flera slafvar, som deltogo i stri- den, men voro samre bevåpnade an kerrarne. fProcop. de bello Pers. II. 25; Agalk. kist. II. 7). Då de hade stridt med tap- perket, erkollo de en skold, kvilket de lorut ieke vågat bara under slagtningar. Så beter det i Eddatis ilarbardsljod, str. 24: De J a riar eger Oden , Som å valplats falla; Tkor eger T r å 1 a slågten. **) Sålunda låter sig måkanda afven det kos Rodericus a. st. uppgifna A rotid Thanii fbrklaras, om man antager, att i st. f. Arothi skulle lasas A eroli Cd. a. Jarlar), kvilket genom tillsatsen Thanii narmare fbrklaras; afven kos Angelsackserne betecknades kerrarne eller ådiingarne med orden Eorls ock Thane. tfci:*) |)et 3r bcklagligt, att vi blott liafva få fragmenter af Dexippi kistoria, som skildrar Gotkernas krig med Romarne från D eeius till Claudius; i 12:tc boken kandlas utforligt om Herulerna, såsom vi se af en kort notis kos Stepknnus under ordet ‘Ekovqot. 1'EkovQot, (så skrifva Grekerna ofta i st. f. "Kqov- koi) Sxvfhxov i&vos, tuqI an* At^mnog ly xQoyizutv i(l\ — Jfr Zosimi hist. Rom. I. 59, 41. Zonaras in Gallicno. Syneellus p. 562 C. ock D. eller ed. Niebuhr p. 717 (sannolikt efter den i 5;dje seklet lefvande Dexippus) kaliar Herulerne AtQovkoi. -j*) Trcbell. Pollio in vita Gallien, c. 15. in vita Claudii c. G. (etiam et Ilcruli) A- rcl. Victor, in Cæsar. c. 55. Eutrop. IX. 6.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408