loading/hle�
(58) Blaðsíða 50 (58) Blaðsíða 50
30 3. Fleruler i romersk krig s tjens t. Straxt efter Herulernas forstå upptradande i Svarta Hafvets nejder finnas redan af dem krigsskaror i romersk tjenst. Synceilus (Chronograpliia p. 582 D. eller ed. Nie- buhr p. 717) berattar efter gamla uppgifter, att Navloba- tus, en Ærulernas (Herulernas) anfdrare, trådt i krigs- tjenst bos kejsar Gallienus omkring mediet af 3:dje sek- let oeh sedan blifvit upphdjd till konsul. Från denna tid finnas bestandigt heruiiska krigsskaror vid de romerska bararne, upptradande efter deras stridssiitt såsom låttbe- viipnadt fotfolk. Yanligen niimner man dem i forening med Bataverna. Am. Marcellinus, som skref mot slutet af 4:de seklet, niimner dem ofta bland romerska bjelptrupperne — i Kejs. Juliani och Valentiniani (360—574) krig mot Ale- mannérna vid Rlien och mot Picterna och Scoterna i Bri- tannien * **)). Den omkring samma tid, då Am. Marcel], lefde, uppsatta Notitia ilignitatum Imperii Romani”), som lemnar en god ofversigt af romerska armeernas be- skaffenhet, bestandsdelar och uppstållning, uppgifver de romerska Herulernas standkvarter i Italien och gifver dem till kamrater Bataverna, liksom Ammianus. Från hvilken stam af Herulerna dessa krigsskaror utgingo, om från dem, som bodde vid Svarta Hafvet, eller från dem vid Oster- sjon, kan ej med beståmdhet sagas; dock talar sannolik- heten mera for de forrå, helst de, såsom Gotherna, stodo med Romarne mera i forbindelse. 4. Herulerna under gothiskt och hunniskt vcilde. Då Hermanrik, den store gothkonungen , i mediet af 4:de seklet utstråckte sitt rike från Svarta Hafvet ånda till Ostersjdn och Ural och utom de sarmatiska folken underkufvade de gothiska och många sveviska stam- mar, forlorade åfven Herulerna sin dittills bevarade oaf- hångighet. Val nåmner man uttryckligen blott underkuf- *) Am. Marcell. XX. 1, 4; XXVII. 1, 8. Från Rlien skickades de till Euplirat mot Partherna XVI. 12; XXXI. 13. Det ar sannolikt att åfven i slaget vid Iladriauopel Ileruler stridt emot Gotlierna. **) Ed. L’abbé. Paris 1631. Herulerna ha der lillnamnet seniores, veteraner.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408