loading/hle�
(60) Blaðsíða 52 (60) Blaðsíða 52
m de dfriga "dlVersvammade (-407) Gallien och Spanien och satte sig efter grymma liiirjningar ned i de erofrade lan- derna, såsom Burgunderna, Alanerna, Vandalerna och Sve- verna. Heruler, Sachsare och Gepider synas hvarken hafva i stort antal utvandrat, eller drogo de sig efter det misslyckade taget till Italien tillbaka till de qvarblifna i hemmet, der de underkastade sig hunniskt vålde. Fore- nade med Hunnerna och Frankerna, kåmpade de (456) i Gallien åter mot Romarne. (Sidon. Apollinar. YII. 256.) Når verldserofraren Åttila fdrde sina tallosa krigar- skaror mot vestern ofver Rhen (481), voro visserligen åf- ven Heruler i hans hår, ehuru desamma icke namneligen uppgifvas bland de folk, som på hunniska sidan fåktade mot Romare och Vestgother vid Chalons. Men då Syd- Herulernas grannar, Ostgotherne och Gepiderne, och Nord- Herulernas grannar, Scirerne och Rugierne, nåmnas så- som nårvarande i Attilas hår, så må ej betviflas, att åf- ven Herulerna på de katalauniska fålten stridt for det hunniska barbariet*). Genom Hunnernas vandring skjotos de llesta germaniska folks bostader fram mot vester; detta visar sig tydligt vid Attilas dod (485), då desamma åter stridde for sin oafhångighet. Syd-Herulerna funnos då ej mer vid asowska och svarta Hafvet, utan vid nedre Do- nau. 1 striderna på Pannoniens slåttbygder kampade He- rulerna mot Attilas soner; och då den hunniska ofver- magten var bruten och de asiatiska erofrarne blifvit åter- trångda till det nuvarande Ryssland, stredo de for egen oafhångighet emot Gother, Gepider, Alaner och Svever och voro lyckligare ån sina grannar, Scirerna, hvilka, o- aktadt hjelp af ost-romerske kejsaren och Sveverna, du- kade under for de gothiska vapnen**). Efter blodiga strider, i hvilka Constantinopels kejsare vanligen sande de svagare tyska folken hjelp mot de måg- tigare och hvarigenom de tidigare vid Ostersjon boende 'I1) Sidon. Apollinar. Pancgyr. in Avitiim Carmcn VII. 519 sqq. AU Ileruler slodo linder Attilas befal, synes af Jornand. de reb. Get. c. 80. — Blott Ilistoria miscella p. 97 lios Mu- ratori T. I. talar uttrycliligen derom, att Heruli, Turcilingi sive Rugii etc. cum propriis regulis stått under Attilas vålde. **) Jornand. de reb. Get. 80. Prise. Hist. in Corp. Scriptt. bist. By*. P. I. cd. Bekker et A i eb. p. ICO.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408