loading/hle�
(65) Blaðsíða 57 (65) Blaðsíða 57
radt land. Med hela sitt folk, med en del af Rugierna och Gepiderna, som han i forbigående besegrat, drog Theodorik (489) ofver juliska alperna och slog de Heru- ler, Scirer, Rugier, Turcilinger och Italienare, som Odoa- ker forde emot honom, vid lsonzo och Adige. Det oak- tadt forsvarade sig Odoaker, hufvudsakligen genom Heru- lernas tappra krigarskaror (se Anonym. Valesian.), under tre år i ofra Italiens fasta stader; genom underhandling och list blef slutligen Theodorik herre ofver hela landet och Odoaker Gothernas fange; kort derpå ombragtes han (Procop. de bello Goth. I. 1; Jorn. de reb. Get. c. 57). Samma ode tråffade hans son Thelane. Storsta delen af Odoakers krigare nedhbggos på Theodoriks befallning; de gothiska kåmparne erhollo deras egendomar. En del af Herulerna, Rugierna, Scirerna flydde under Odoakers bror Vulf till Donau, der redan Scirerna, såsom ofvan nåmn- des, under namnet Bojovarer hade stiftat ett rike; genom de flyktande spillrorna af Odoakers hår erhollo Bojova- rerna cn icke ringa tillukning; och det år ej osaunolikt att Herulerna under Vulf ånnu en gang kåmpade med Ostgotherna, dock utan synnerlig framgång. Under det den grenens Heruler, som fdrut bott vid Svarta Hafvet, men sednare blifvit undantrangda af Tlun- nerna till Pannonien, i forening med Scirer, Rugier och Tur- cilinger, från romerska legotrupper blefvo italienska pro- prietårer, stortade vestromerska riket och lade grund till det bayerska rikets uppkornst vid Donau, upptrådde åf- ven Ostersjo-Herulerna kraftigt i andra trakter. Med en flotta visade de sig plundrande på Galliens kust i Spanien (•4G7), och då de hår funno motstånd, hårjade de Bisca- jas kustland. Ilårifrån vånde de sig åter till Gallicien, kårjade på det grymmaste flera hinder och drogo sedan till sodra Spanien, der underråttelserna om dessa sjdrdf- vartåg upphora. (Idatii Chronic. An I. 111. Majoriani.) 6. Skandinavisha Heruler under konung Rotlulf. Om det var andra eller samma Ostersjd-Herulerstam- mar, som stodo i vånskapligt forhållande till den vest- gothiske konungen Eurik och den ostgothiske konungen Theodorik, och hvilka i krig med Danerna af dessa ul- drefvos från sina bostader, år svårt att utleta ur de yt-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408