loading/hle�
(74) Blaðsíða 66 (74) Blaðsíða 66
GO phan. Ghron. p. 1-49). Oaktadt de från denna tid till\an- des ett mildare lefnadssått och trådde i inångfaldig hero- ring med Greker och Ostromare, roro dock deras gamla seder och bruk ej låtta alt ruhba. Deras trohet var gan- ska opå'litlig; roflystnaden syntes dem medlbdd: ja de hollo den ej ens for något skamligt. Enligt Procop., som dock blott synes afse de råa soldathoparne, voro Ilenderne ge- nom sin lastbarhot och råhet de mest fiirtappade af då- varande folk. Dessa Heruler vid Singedunum, som stodo'i forbund med kejsaren och i talrika skaror kårnpade i de vandali- ska, gothiska och persiska krigen, hade ånnu en ogen konung, som Proc. kailar Ochon. (I Hist. Miscella p. 104 hos Maratori T. I. heter han Gethes och enligt en annan låsart Grethes. Albertus Stadensis loljer i sin kronik tyd- ligen Hist. Miscell.) Men det ofvermodiga folket dodade sin konung, och detta utan all annan orsak, an att det ville vara utan kunglig regering; ehuru en konung hos Herulerne i det yttre foga skiide sig från de ofriga frie och hade så godt som intet foretrade. Straxt efter mor- det ångrade de gerningen; de insågo, att de i sin råhet och tygelloshet ej kunde lefva utan en konung eller en hogste domare, som kunde slita allas tvister; derfore be- sldto de efter många rådslag att skaffa sig ett ny tt of- verhufvud ur sin gamla kungliga slagt från Thule eller Skandinavien (Proc, d. b. Goth. II. 14). Detta val bevisar ej blott, alt Herulerna vid Singe- dunum, oaktadt det slora afståndet, bestandigt stodo i forbindelse med sina broder i Skandinavien, utan åfven, att folkets egentliga stamsaté år der att soka (?). Sedan Herulerna i Dacien fattat det beslut att ur sin gamla kungaslågt i Skandinavien våija sig en konung, ditsånde de några af sina store (anforare). Då såndebuden an- kommo till Thule, funno de der ånnu flera af den kung- liga atten. De valde derur den, som mest behagade dem, och återvånde med honom. Men denne afled under vå- gen i Danernas land *). Då återvånde såndebuden till Skan- *) Proc. d. b. Goth. II. 13 ed. Niebuhr p. 209 Iv JtwoX; enligt Vaticanska handske.; lasarten lyyvs (nara resans mål) sy- nes mindre god.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408