loading/hle�
(81) Page 73 (81) Page 73
75 Jivilkas Inistrur och dottrar de aktat, icke tillfollo dem, utan anslogos till statsinkomst. Annu mera betydande, an i de persiska och vandali- ska krigen, upptrada Herulerna såsom kejserliga hjelp- trupper i Italien mot Ostgotherna, Frankerna och Ale- mannerna. Åfven måste de der ha nårvarit i vida storre antal. Val talas, då forst dessa hjelptrupper, som Nar- ses forde till Italien, n'nmnas, blott om 2000 Heruler un- der sina egna stamanlorare Visandus (Hugo Grotius har Visigandus), Alneth och Phanotheus (Proc. d. b. Goth. II. 15); dock visar forloppet af beråttelsen hos Procop., samt Agathias uppgift, att vida storre skaror sednare till- kommit. Om de nåmnda anfdrarnes bragder erfar man ej myc- ket. Då Narses återkallades till Constantinopol, blefvo de Heruler, som han fort till Italien, icke långre der, ehuru Belisar ville ganska val betala deras krigstjenst. De begåfvo sig forst till Ligtirien, der de till den gothiska haren under Viaja såide de slafvar och kreatur, som blif- vit deras byte i kriget, och mot stora summor, som Ost- gothakungen Vitiges gaf dem, hdgtidligt utfastade sig att aldrig mer strida mot Gotherna. Så erhollo de fritt ge- nomtåg till Venetianska området, der en plotslig ånger ofverfdll dem for afladet från kejsaren. De lemnade hår Visandus qvar med en de! af haren; de ofriga under Al- ueth gingo till Constantinopel for att ånyo erhjuda kej- seren sin tjenst. Visandus stridde olyckligt under gene- ralen Vitalius på venetianska området mot ostgothiske ko- nungen Ildebald vid staden Tarvisius; han och en mångd Heruler folio (540). Bå Narses 551 med en stor hår drog i fait mot den ostgothiske konungen Totilas, som hade intagit ej blott hela Italien, utan åfven Sicilien, Sardinien, Corsica och Corfu, så hade han utom Longobarder, Gepider, Hunner etc. åfven 5000 ryttare af Herulerfolket under deras stam- anlorare Philemuth, forut kand i Persérkriget. Innan denne drog till Italien, hade han i Thracien, der han of- vervintrade, med framgång stridt mot Slaverna, som gått ofver Donau under vidstråckta plundringar. Ehuru de voro mycket talrika, vann Ph. en så lysande seger, att han fråntog dem hela bytet och forsatte alla fångarne i
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Page 49
(58) Page 50
(59) Page 51
(60) Page 52
(61) Page 53
(62) Page 54
(63) Page 55
(64) Page 56
(65) Page 57
(66) Page 58
(67) Page 59
(68) Page 60
(69) Page 61
(70) Page 62
(71) Page 63
(72) Page 64
(73) Page 65
(74) Page 66
(75) Page 67
(76) Page 68
(77) Page 69
(78) Page 70
(79) Page 71
(80) Page 72
(81) Page 73
(82) Page 74
(83) Page 75
(84) Page 76
(85) Page 77
(86) Page 78
(87) Page 79
(88) Page 80
(89) Page 81
(90) Page 82


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408