loading/hle�
(83) Blaðsíða 75 (83) Blaðsíða 75
T>et synes, såsom hade så val Herulerhåren i Italien, som den under Uligang mot Perserna, nått sin upplos- »ing; den forrå genom Narses, den sednare genom Per- serna. Men det fo!k, som till stiirre delen hade nedsatt Sig hos Gepiderna, fann med dessa sina bundsforvandter gemensam undergang genom Longobarderna 566 (Varnefr. 1. 27). Måhanda uppeholl sig annu en del med Gepiderna under avariskt vålde i Pannonien, der de likvål hastigt fdrsvunno bland de nyinvandrade folken och ej mera n'a'm- nas. Ieke b.eller om Herulerna i Skandinavien hores nå- got vidare; ty Nordens samtliga folk forsvunno i det all- månna namnet Daner och derpå i Norrmånnens. Karelen och Kvri iland bevara måhanda Herulernamnet. Det år 11cigst mårkvårdigt, att fdrst några sekler ef- ter Herulernamnets fdrsvinnande fdrefinnes det åter i en trakt, der val åfven Heruler en gång hadebott, men al- drig varit synnerligen betydande: i trakterna omkring Ha- ve! i nuvarande Brandenburg mellan Elbe och Oder. Hår bodde i tionde seklet det slaviska folket Heveller, som, namndt efter Haveln, åfven stundom kalias Hevelder och Haveler. Men Saxo, Helmold m. fl. benamna dem afven Heruli. Då vi vid konung Henrik I:s tid, i forstå half- ten af 10:de seklet, i Hevellernas grannskap afven finna Khcdarier, så måste kanhanda Taciti Reudigni och Arii, hvilka sednare man åfven liåilor for Heruler, liafva of- verflyttat sina namn på de invandrade slaviska folken. 1 IVarses1 kar: det ar derfore i cl; e osnnnolikt, att afven med dem Briltoncrna kommo till Italien, helst begge folken då voro nar® forenade med hvarandra. Det synes, att folket BitToqsS J*®s -^gathias (IT. 15 p. 92. Manso, Gesch. d. ostg. Reielies s. ^ i å‘ndrar namnet till Altigores), från hvilket goth-anforaren Itagnaris hårstammade , aro Procopii Brittones eller Varncfrids Rrchti (Bretoni); derfore måste i st. I. Ovvvi'/.ov de to ed-vog oi Bittoqsq lasas: OvctQvr/.ov de to e&vos oi Bqnoveg. Redan nam- net Ragnar hånvisar på germani.sk rot; hos Ilunnerna forekom- mer det ej. Rritones forekomma ock hos Jornand. de rel). Gel. c. 15b i Gallien vid Loire (omkr. 470); de besegrades af Vest- golherna och forenade sig derpå med Burgunderna vid Rhonc och i Alpe»’na* Måhanda kunde ock i st. f. Rrehti låsas Rrenti, ett folk i Rhæticn, der enligt Cellarius finnes rn stad Brento- nieum (Varnefr.^ III. 52). Man kunde åfven kanske tånka på folket Breones i de rkætiska alperna (Cassiodor. Var. I. 11 $ Vil, 4jj soin hos Jornand. de regn. succ. kallas Brenni.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408