loading/hle�
(10) Blaðsíða 6 (10) Blaðsíða 6
6 J>á skal sá vera annar fingmaöurinn, sem farnæst hefur fengið fleiri atkvæöi, en nokkur annar. Hafi fleiri nienn fengiö jafn- mörg atkvæði, ráði hlutkesti, ef förf er til. 13. grein. Jjingmönnum þeim, sem kosnir eru, skal tilkynna kosning- nna með brjefi, og skulu allir kjörþingisstjórarnir rita nöfn sín undir pað, en sje einhver Jeirra kosinn, þá nægir, að hinir skrifi undir. Kjörbrjef þetta skal þingmaðurinn hafa með sjer til skýrteinis, þegar hann kemur á þing. Kosninguna skal einnig tilkynna stiptamtmanni, en hann skal aptur skýra stjórnar- herra innanríkis málanna frá. 14. grein. Hver maður, sem innan kjördæinis býr, er skyldur til, þá er hann fær að vita að hann er kjörinn, að tilkynna jafn- skjótt forseta kjörþingisstjórnarinnar brjeflega, hvort hann tekur við kosningunni eða eigi. Ef hann skorast undan, skal kjör- þingisstjórnin láta kjósa um aptur og skal um það fara, eins og hjer að framan er sagt. 15. grein. Alþingismenn skulu kosnir fyrir 6 ár. Kæði við venju- legar kosningar og þegar alþing er upp leyst, skulu kosningar gilda frá hinum alinenna kosningardegi, en hafi þurft að láta almennar kosningar fara fram á öörum dögum i einutn hluta landsins en í öðruin, þá skal gildi kosningarinnar talið frá hinum síðasta af dögum þessum. 16. grein. þurfi að kjósa einstakan alþingismann, þá skal kosning hans vera gild uin svo langan tima, sem sá hefði átt eptir, er hinn nýi þingmaður kemur í staðinn fyrir. 17. grein. Oræki nokkur verk þau, sem lögð eru honum á herðar með lögum þessum, þá sekist hann 5—200 rbd., nema brot hans varði harðari hegningu eptir fyrirmælum Iaganna.


Frumvarp til laga um kosningar til Alþingis.

Höfundur
Ár
1851
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
24