loading/hle�
(5) Page 1 (5) Page 1
Frumvarp tii lag'a um stöðu íslands i fyrirlíomulagi ríkisins og um ríkisþingskosningar á íslandi. 1. grein. Grundvallarlög Daninerkur ríkis frá 5. júní 1849, sem tengd eru við lög jiessi, skulu vera gild á Islandi. j>6 skal jiess gætf, sein hjer á eptir segir uin hversu grundvallarlaganna 2. grein verði heiinfærð til Islands. 2. grein. * 0 I niálefnum þeim , sein eingöngu snerta Island útaf fyrir sig, skal konungur og ríkisjiingið eigi hafa á hendi löggjaf- arvaldið, heldur skal konungur hafa j)að á hendi, samkvæmt grundvallarlaganna 18.—21.gr., með jieirri tilhlutun af alþingis hálfu, sem jní er nú vcitt eða eptirleiðis kann að verða veitt. Til málefna jiessara skal telja: 1, Dómaskipun og meðferð tnála, að j)vi leyti ekki snertir hæstarjett. 2, Yiðskipti inanna á milli, að því leyti, sem jiau eigi skulu hafa lagagildi fyrir utan Island. 3, Afhrot og hegningar, neina brot sjeu drýgð gegn rikis- stjórninni eða gegn friði jijóöfjelagsins. 4, Kirkjumálefni á Islundi sjálfu, innan jieirra takmarka, sem sett kunna að verða fyrir löggjöfina nm j)au með kirkjuskipunarlögununt, einsog jiau skulu löguð í hinum einstöku greinuin fyrir Island, eptir að aljiing hefur látiö i Ijósi álit sitt urn j)au. 1
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page 1
(6) Page 2
(7) Page 3
(8) Page 4
(9) Page 5
(10) Page 6
(11) Page 7
(12) Page 8
(13) Page 9
(14) Page 10
(15) Page 11
(16) Page 12
(17) Page 13
(18) Page 14
(19) Page 15
(20) Page 16
(21) Page 17
(22) Page 18
(23) Page 19
(24) Page 20
(25) Page 21
(26) Page 22
(27) Page 23
(28) Page 24
(29) Page 25
(30) Page 26
(31) Page 27
(32) Page 28
(33) Page 29
(34) Page 30
(35) Page 31
(36) Page 32
(37) Page 33
(38) Page 34
(39) Page 35
(40) Page 36
(41) Page 37
(42) Page 38
(43) Page 39
(44) Page 40
(45) Page 41
(46) Page 42
(47) Page 43
(48) Page 44
(49) Page 45
(50) Page 46
(51) Page 47
(52) Page 48
(53) Page 49
(54) Page 50
(55) Page 51
(56) Page 52
(57) Page 53
(58) Page 54
(59) Page 55
(60) Page 56
(61) Page 57
(62) Page 58
(63) Rear Flyleaf
(64) Rear Flyleaf
(65) Rear Board
(66) Rear Board
(67) Spine
(68) Fore Edge
(69) Scale
(70) Color Palette


Direct Links

Frumvarp til laga um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins og um ríkisþingskosningar á Íslandi ;

Author
Year
1850
Language
Icelandic
Pages
66