loading/hleð
(3) Page 3 (3) Page 3
Forste Kapitel. Om Selskabets Formaal. t. Det er Selskabets Formaal, ved Skrifter og andre Foretagender af yderste Evne at under- stotte og styrke det islandske Sprog og Lite- ratur, og det islandske Folks Oplysning og Hæder. 2. Selskabet skal udgive ældre i det island- ske Sprog forfattede Skrifter, der vilde være til Ære for Landet, især saadanne, hvis For- fattere ere dode, og hvis Tab er mest at befrygte. I lige Maade skal Selskabet drage Omsorg for, at saadanne Skrifter blive for- fattede og trykte, som ansees nyttige for Menigmand, eller bekvemme til Undervis- ning i Skolen, og overhoved fremme viden- skabelig Oplysning blandt Islænderne paa alle Maader, som det bedst formaaer. 3. I de Skrifter, som Selskabet udgiver, bor saavidt muligt sorges for Sprogets Reenhed,


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Year
1854
Language
Danish
Pages
16


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Det islandske Literaire Selskabs Love.
http://baekur.is/bok/000174343

Link to this page: (3) Page 3
http://baekur.is/bok/000174343/0/3

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.