loading/hle�
(10) Blaðsíða 10 (10) Blaðsíða 10
10 kunne faaes tilkjobs paa saa mange Steder som muligt, baade i Island og andre Steder. Han skal engang om Aaret sende Kassereren Regnskab over de solgte Boger og udestaaende Restancer, hvilket Regnskab skal bilægges Kassererens Hovedregnskab. Fremdeles skal han i hvert Aarsmode forelægge Selskabet Oversigt over dets solgte og usolgte Skrif- ter. Ingen af Selskabets Boger maa han udlaane undtagen imod skriftligt Beviis, og Haandskrifter, kostbare Værker eller Kort kun ifolge skriftlig Tilladelse af Formanden. 25. To Mænd skulle vælges til at gjennemsee Kassererens og Bibliothekarens Regnskaber; de skulle have dette Arbeide saa tidlig fær- digt, at Regnskabet kan forelægges Selskabet til Afgjorelse i Februarmodet. Opstaae der Tvistigheder i Anledning af Regnskaberne, afgjor Selskabet Sagen med Stemmeflerhed, eller overdrager det til Formanden, eller en Anden, som dertil vælges, hvorpaa Forman- den og Sekretairen skulle meddele fuld De- charge for Regnskaberne. 26. Selskabet bestaaer af: Æresmedlemmer, ordentlige, overordentlige og brevvexlende Medlemmer. 27. Æresmedlemmer skulle vælges efter For-


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16