loading/hle�
(13) Blaðsíða 13 (13) Blaðsíða 13
13 36. Hovedmoderne i Selskabets Afdelinger af- holdes saaledes: i Reykjavik to Gange om Aaret, nemlig i Begyndelsen af Februar, og den 8de Juli eller næstfølgende Sognedag, og i Kjobenhavn et Aarsmode i Begyndelsen af Februarmaaned. 37. Embedsmændene skulle vælges i Aars- moderne. Aarsmodet er i Reykjavik den 8de Juli eller den næstfølgende Sognedag. 38. Formanden sammenkalder Medlemmerne til Mode naar han dertil finder Anledning, men ban er forpligtet dertil naar fem eller flere Medlemmer begjære det. 39. For at et Mode skal være lovligt udfor- dres, at 9 stemmeberettigede Medlemmer ere tilstede. 40. I Selskabets Moder skulle alle Forhand- linger foregaae i det islandske Sprog; dog bor Fremmede meddeles Svar i det Sprog som de forstaae. 41. Ved Afstemningerne afgjores enhver Sag ved Stemmeflerhed blandt Medlemmerne. For- manden bestemmer paa hvilken Maade Stem- merne skulle afgives; i Tilfælde af Stemme- lighed gjor Formandens Stemme Udslaget.


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16