loading/hle�
(14) Blaðsíða 14 (14) Blaðsíða 14
14 Tredie Kapitel. Om Forbindelsen mellem begge Selskabets Afdelinger. 42. Begge Afdelinger udgjore eet Selskab og fore begge tilsammen Navnet: “hiS islenzka bokmentafélag” (det islandske literaire Sel- skab); de have og hver for sig et Segl med dette Navn. 43. Begge Afdelinger have Formue i Fæl lesskab. 44. Afdelingerne maa aldrig adskilles. I Til- fælde af den enes Oplosning eller Ophor, vorder den Overblivende Ejer af den hele Formue. 45. Afdelingen i Reykjavik er Hoved-Afde- lingen og bor, som saadan, nyde storst An- seelse. 46. Afdelingerne have ikke hver for sig Ret til at beslutte saadanne Foretagender, som udfordre en Bekostning af 500 Rbd. eller derover, med mindre dertil soges den anden Afdelings Samtykke. Kunne da Afdelingerne ikke blive enige, vil der være at forholde paa den i § 53 foreskrevne Maade. 47. lovrigt er hver Afdeling for sig lige fuld- k.


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16