loading/hle�
(3) Blaðsíða 3 (3) Blaðsíða 3
Forste Kapitel. Om Selskabets Formaal. 1. Det er Selskabets Formaal, ved Skrifter og andre Foretagender af yderste Evne at under- stotte og styrke det islandske Sprog og Lite- ratur, og det islandske Folks Oplysning og Hæder. 2. Selskabet skal udgive ældre i det island- ske Sprog forfattede Skrifter der vilde være til Ære for Landet, især saadanne, hvis For- fattere ere dode, og hvis Tab er mest at befrygte. I lige Maade skal Selskabet drage Omsorg for, at saadanne Skrifter blive for- fattede og trykte, som ansees nyttige for Menigmand, eller bekvemme til Undervis- ning i Skolen, og overhoved fremme viden- skabelig Oplysning blandt Islænderne paa alle Maader, som det bedst formaaer. 3. I de Skrifter, som Selskabet udgiver, bor saavidt muligt sorges for Sprogets Reenhed,


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16