loading/hle�
(4) Blaðsíða 4 (4) Blaðsíða 4
4 samt for at Bogerne ere godt udstyrede; Prisen bor ikke sættes hojere end at Om- kostningerne derved rigelig kunne dækkes. 4. Selskabet modtager Skrifter, ligesaa vel fra Mænd udenfor Selskabet som fra dettes egne Medlemmer, og belonner dem efter Evne og Overeenskomst. 5. Naar Selskabet modtager Skrifter til Ud- givelse, skal en Comité vælges til derom at afgive en uojagtig Betænkning, saavel med Hensyn til Sproget som Indholdet; denne Comité skal ligeledes foreslaae Honorarets Storrelse, hvis Forfatteren, eller den som træ- der i hans Sted, forlanger Honorar. 6. Naar Forfatteren, eller den som træder i hans Sted, boer langt borte fra Selskabets Hovedsæder, er han pligtig til skriftligen at befuldmægtige en Mand, hvem han selv vil, til paa hans Vegne at underhandle med Selskabet om alt hvad der angaaer hans Skrifter, ligesom om han selv var nærværende. 7. Selskabet maa ikke foretage Forandringer i noget Skrift, ei heller tilfoje Anmærknin- ger, Fortale eller Tillæg, uden det skeer ifolge Anmodning eller Tilladelse af Forfat-


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16