loading/hle�
(5) Blaðsíða 5 (5) Blaðsíða 5
5 teren eller den som træder i hans Sted paa den nys anforte Maade. Til afdode Forfat- teres Skrifter, hvortil ingen har Ejendomsret, kunne dog fojes Forklaringer eller Anmærk- ninger. 8. Selskabets kjobenhavnske Afdeling skal aarlig lade trykke en Tidende, indeholdende Oversigt over hvert Aars Begivenheder, som gaaer fra Nytaar til Nytaar, og indeholder de vigtigste Nyheder angaaende Politik, mærk- værdige Begivenheder, Landoeconomie, Han- del og Literatur, saavel i som udenfor Lan- det. Med dette Skrift skal folge en nojagtig Beretning om Selskabets Virksomhed i det forlobne Aar, et nøjagtigt Regnskab over dets Indtægter og Udgifter, og endelig en For- tegnelse over Medlemmerne. Forfatteren til Nyheds - Oversigten skal vælges i Foraars- Modet,,og bor have sit Arbeide færdigt ikke senere end midt i Februar; Forfatter-Hono- raret bestemmes til fem Specier for hvert trykt Ark af Tidenden. 9. En Comité skal aarlig vælges paa Aars- modet i Kjobenhavn, for at bestemme, hvilke andre Bilage kunne optages i dette Tidsskrift. 10. Ethvert Skrift, som Selskabet udgiver, skal det lade bekjendtgjore i Dagblade og Tidsskrifter, ligeledes bor en Beretning om


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16