loading/hle�
(6) Blaðsíða 6 (6) Blaðsíða 6
6 Selskabets Virksomhed og Formuestilstand aarlig forfattes og bekjendtgjores i Bladene, ligesom ogsaa en Beretning om hvert enkelt Mode, hvisFormanden finder dette nodvendigt. 11. Formændene have Ret til at bortgive indtil 20 Exemplarer af hvert Skrift, som Selskabet lader trykke, til Bibliotheker eller til enkelte Mænd, saavel inden- som udenlands, dog skulle de paa Aarsmoderne gjore Forklaring om, hvad der saaledes er bortgivet og til hvem. 12. Selskabet skal stedse have en fast Fond, som omhyggelig bevares og gjores frugt- bringende; denne Fond maa ikke formind- skes, men foroges kun forsaavidt Selskabets Foretagender tillade det, da disses Fremme stedse skal nyde Fortrinnet, for at Selskabets Ojemed kan paa bedste Maade opnaaes. Andet Kapitel. Om Selskabets Indretning. 13. Selskabet bestaaer af to Afdelinger: den ene har sit Sæde i Reykjavik, den anden i Kjobenhavn. 14. Hver af Selskabets Afdelinger vælger fire Embedsmænd: Formand, Kasserer, Sekretair


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16