loading/hle�
(8) Blaðsíða 8 (8) Blaðsíða 8
8 fratræder Embedet. Embeds-Overleveringer foregaae skriftligen. 21. Formanden skal paasee, at disse Love overboldes, og at ethvert Medlem opfylder sine Pligter mod Selskabet; ban sammenkalder Moderne, aabner Forhandlingerne og leder dem; han forelægger i Moderne skriftlige Forslag fra Selskabets Medlemmer, samt Breve til Selskabet og hvad han iovrigt finder for- nødent; han samler Stemmerne og bekjendt- gjor den fattede Beslutning; paa hvert Aars- mode skal ban give Beretning om Selskabets Virksomhed og Formuestilstand; ligeledes skal han, i Forening med Kassereren, bestyre Selskabets Pengeanliggender paa den sikkre- ste og fordeelagtigste Maade, samt have Op- syn med dets Indtægter og Udgifter, og paa- tegne hver Fordring paa Selskabet forend samme maa udbetales; endelig skal han med Sekretairens Hjelp besorge Selskabets Skrifter trykte, og forestaae dets Brevvexling. 22. . Kassereren skal modtage Selskabets Ind- tægter, meddele Kvittering derfor og forvare dem omhyggelig, betale deraf de Regninger, som Formanden skriftlig har vedtaget, fore en Bog derover og aflægge Rigtighed naar Formanden eller vedkommende Afdeling 6n- sker det; fremdeles skal han aflægge et Ho- vedregnskab engang om Aaret og bilægge


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16