loading/hle�
(9) Blaðsíða 9 (9) Blaðsíða 9
9 det med Kvitteringer og Bevisligheder. Med dette Hovedregnskab skal han hvergang lade folge en Restanceliste, for at Selskabets Status kan sees saa tydelig som muligt. Det skal være Kassererens Pligt, at anfore ved enhver Udgiftspost, i hvilket Ojemed den er bleven anvendt. 23. Sekretairen skal indfore i en Forhandlings- bog alt hvad der forhandles i Selskabets Moder; desuden skal han fore en Journal og en Brevbog. Han skal og affatte og reenskrive Selskabets Breve med Formandens Tilsyn, som har Ansvaret derfor,' samt mod- tage de til Selskabet indkommende Breve, læse dem og vise Formanden dem saasnart som muligt, men Formanden skal oplæse dem i det næste Mode. Fremdeles har Se- kretairen at meddele Kassereren en Forteg- nelse over alle Selskabets Medlemmer, med Opgivende af enhvers aarlige Bidrag; endelig skal han, som for meldt, drage Omsorg for Trykningen af Selskabets Skrifter, under For- mandens Opsyn. 24. Bibliothekaren skal opbevare Selskabets Boger, Haandskrifter og Papirer, forsaavidt Embedsmændene ikke bebove at have dem ved Haanden; han skal forestaae det hele Udsalg af Selskabets Skrifter, under Forman- dens Opsyn, og drage Omsorg for at Bogerne


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16