loading/hleð
(14) Page 14 (14) Page 14
H i m m o n.d j.øm Drukkenskab. G. Menneskets Pligter mod Dyrene. Sold. / b.) Bårne - Opdragelsen og Moral for Fruentimre. Gumpes Revitionsverk med Rousseaas Emil> * 18 Dele. P, — — Theophron. Pr. — faderlige Raad til en Datter. Pr. Egeria, 3 Aargange. Pouls. Engelstoft om Opdtagelsen. A. S altman Opdrageres Opdragelse. A. S. — — Peder Jensen. Sold. — —■ Peder Jentens Abc. Sold. — — Moral for Rorn. Sold. —■ — Midler til at bibringe BBrn Religion. Pr« Backs Vejledning. Pouls. M*»aingtrs Wertheims Familie. A. Ni emejers Grundsætninger for Opdragelsen Pr. Wilbergs Opdragelsesbog. Br. Meiners’s Anvisning til at excerpere. Tb. Anvisning til Legemsdvelser ved Hjorth. Pouls, Bollexerds Borns physiske Opdragelse. Pr. Betotnonts Mngazin for Ungdommen. Pr. T.h on bo es Abebog. S. — — Pigespejlet. Sold. Abc pg Læsebog oversat ved Rahbek. Br.' Billedbog ved Bergsoe. Br. Thi em es forste Næring for Forstanden. Sv _ — Gutman. P. — — Somme paa Dansk. S. Ro.chovs Materialier til Undervisning, T. Plum om Pestnlozzie Læremaade. Si Ben pesttlozziske Undervisnings HovedpunQer. A.S. Hannets ny dansk Læsebog, ’ S. '' — — Kundskabsbog, S. •


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (14) Page 14
http://baekur.is/bok/000174399/0/14

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.