loading/hleð
(16) Page 16 (16) Page 16
Merit* Ifythofogle. Bf. Snetdorf d« hymni* Veterusn. Pr. Poetisk Oversættelse af Homer og Anakreott. Seid. Bion og Mosehus’« Digte. A. S. Terentius. Seid. O vid i i Metamorphos. Seid. Fhædrus. Seid. Cornelius Nepos. Seid.. Q^vinc tilis ni Institut. Seid. O rid i Epistler fordanskede af Schyth. Seid. Vir gi Is iste og aden Bog paa Dansk. P. Julius Cæsar paa Dansk. Th. b.) Fædrenelandets Litteratur. Prof. R. Ny er up s og J. E. Krafts Literatur* Lexicon. G. Fortegnelse over Skrifter for Landalmuen. K.Lhh. S. H. Einari Historia Literaria Islandiæ. N. <.) Grammatiher og Qrdboger * nyere Sprog. Meiding er s franske Grammatik. P. Hagerups franske Sproglære. Br. Gedikes franske Læsebog. S. Ha 11 ager s franske Sproglære. S. — — franske Parleur. Th. — — norske Ord. P. Henriqvcs franske Pronundation. Th. Sehultz’s engelske Grammatik. Tb. Brune engelske Læsebog. Br. Hvidings engelske Stildvelser. Br. Fibigers engelske Læsebog. Seid. Bad ena Anvisning til det tydske Sprog, Pr, — —- danske Grøinm/itik i Udtog. Br. Ti lemans tydske Sproglære. S. jGediches tydske Læsebog. Sold.


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (16) Page 16
http://baekur.is/bok/000174399/0/16

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.