loading/hleð
(17) Page 17 (17) Page 17
» i7 fri mons tydske Stilbvelser. Th. Thonboes dansk Grammatik. S'. Wi nsnes danske Sprogbvelser. H, W e r fe 1 s Brevbog. A. Brevbog for Ungdommen- TU. Host svensk Ordbog. Br. Samling af russiske Ord. Pr. d.) Skjonne Viåentkabtr. Nye ru]) om Nordens ældste Pocsie. Seid. — — og Ra hbeks donske Digtekonsts HiJta* rie, i — 2 D. P. ~ — adie Deel. A. S. For Sandbed, 3die, 4de, 5te og 6te Bind. 1’, Skandinavisk Mussum for 1798. Seid. ~ — —: — for 1303. S. ■ — 1 — — for 1805 ~-5 ' A.. S. Sa ge n s Digte. Th. — — Polychorda, K. O ss i an s Digte. P. Ohienslsgers Digte. Br. ---_ —— nordiske Digte. A. S. - G o tb es Reyncke Fos, ovett . af 6 h I ens 1 se ger. I’. — Herman ogDorothes, oversat af Smidtb. Seid. Storms Fabler. G, •* F. Magnus sen s Ubetydeligheder; H- S. Fiirsts Poesi tt p. C


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (17) Page 17
http://baekur.is/bok/000174399/0/17

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.