loading/hle�
(2) Blaðsíða 2 (2) Blaðsíða 2
'Givernes Navne ere forkortede saaledes, at Boghandlerne Amt zen & H årti er belegnet ved Bogstavet A. Biskop Dr. Balle ved Bp. B. Hofboghandler Brummer ved Br. Boghandler B u c h ved B. Det Classenske Fidei Commiss. ved Cl. F,C, Den Gyldendalske Boghandling ved G, Boghandler H egel und ved H. Hans Majestæt Kong Frederik den Vi. ved Hs. Mst. Kongen. Det kongel. Landhushold ings Selekab tred K. L. h. h. S. Conferertfieread, Justitiarius Dr. M. Stepheuten ved M, St. Professor og Bibliothekar Ny er up ved N, Bogtrykker og Skriftstb'ner P o pp ved P. Hofboghandler Poulsen ved Pouls. Universitets Boghandler Froft ved Pr. Kammerjunker, Assessor O, J, Rawert ved R. Hofboghandlet Sc hubothe véd S. Literatus (og Lieutenant ved det borgerlige Artille- riet K. H. Seide lin ved Seid. Bogtrykker (og Copti. ved. det borgerlige Ar- tillerie) A. Seid el in ved A. S. Boghandlerne A. & S. S o 1 d i n ved Sold. Boghandler H, S o ld in ved Hj S. — ' ■ ■— Steen ved Steen. Etntsroad T h o a r u p ved Thaarup. Boghandler Tikjol> ved T. Boghandlerne Thoring & Colding ved Tb. Prof. Viborg ved Vib. Juscitsread og Bibliothekar Prof. W e r 1 n u f f vedW. l'rofessor Dr. Odin Wolff ved O. W.


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Ár
1826
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
24