loading/hleð
(22) Page 22 (22) Page 22
22 Bodens Handelshistorie, S. — Griffenfejd. S. Munthcs Danmarks Historie* Th, Malling* store og gode Handlinger af Danske og Norske. G. S o ld in om patriotiske Handlinger. Sold. Gråne Forfædrenes Tapperhed. Pouls. Erik Nissen Viborg, ved Prof. C. Viborg. V Tordenskjolds Levnet af Carstens. Seid. Eggers Leben des Grafen Bernstorff. Pr. Nyerups Leben des Kammerherren Suhm, Pr. R i eg eis’s Christian V. Pr. ——- — Friderik den IV. Seid, Torfesens Levnet ved Erich sen. N. Prof, J. H. Rarverts Beretning om Kjobenhavnj store Ildebrand J795. R. Troils Resa til Island. N. Tb o r 1 o c i i veterutn borealium matrimonia. N. / Jsland i det jgde Aarbundrede ved Conferenceraad M- S t e p h e n s e n. M. St. Sammes Bptirmæli i8du Aldar. M. St, Eggers om Irringen mellem Danmark og Engel" Und. H. S. Krig for Havenes Frihed. Seid. Beskrivelse over Slaget 2den Apr. »8or. S. Helfri ed om Erigel.ltndernes Overfald. S. Hen-;


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (22) Page 22
http://baekur.is/bok/000174399/0/22

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.