loading/hleð
(7) Page 7 (7) Page 7
7 Lægevidenskaberne Bade ri Lægevidenskabens Forfatning i Oldtid««, Pr. Stttime. S. Pranketiau Sundheds Politie. Pouls, Samme paa Tydsk. Pr. Erfarings Skolen, 3 Dele. Sold. Weikards KjSrnerl af Diæten. A, Hu fe land s KonSt at fdrlængé Livet. A, Ki liant diæteriske Tobaksryger. S, Cheynet Sundhedtregler. Br, Schmerlers Sundhedslire. A. Pa u 1 izky ’ s Sundhedspleje. Poult. Todes Sundhedsioad. f\. ------Sundheds Lærebog, S, — --om Soen. Hr. Hildebrdnds Sundhedsbog, Sold. Brown.s Heilkunde. Pr. Pin els Krankheitslehre, Pr. Huslægen, A. Zetlitz Huus Og Bondemad, Sold. Mellins og Todes nyttige Husmidler. S, • Man gor s Landaporhek. S. — — om Frugtsommelige. S. — — om Radesygen. Pouls. — Redningsmidler for Skindode PoulS4 Hahnemolls Haandbog for Modre. Sol. Hufelands Raad ril Modre. Br. Rosenstein om Børnesygdomme, Pr. Beckers Raad for giftefærdige Piger. S. Limkildes Bidrag til ■ Selvkundskab. Th. Maller om Kadesygen. A. Ackermonn om Opbliselser. A, Middel mod Hypocliondiie A. Tode om den gyldne Aart, A, — — Ojenraad. S. — — om Hoste. Br. Tflrnbuls Kegler for Brokpatienter. S.,


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (7) Page 7
http://baekur.is/bok/000174399/0/7

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.