loading/hleð
(8) Page 8 (8) Page 8
8 Erfaringer i Gigt. S. Hecr om Ojnenes Pleje. Br. Frankenaus Nod- og Hjelpebog, Brj Lommebog for Læger. Th. Sv eis trup om Skindode. H. S. Ko lp i n opuscula Chirurgica. Pr. , Troinidorf* Apothekerskole S. ’ Crttinpc Natur des Opium«. Pr, Om Badnings Gavnlighed og Stfebadel Nytte og Brug. Stien. Orfila om Skindodes, Forgiftede* og Forbrænd* te* Redning. Br. Mathematijk. Multiplicatiomtibelle. Pr. Kehr« Anvisning til Algebra. Br. Aebye* Vejledning for en Bonde tU »i« Jord* Opmaaling. Seid. Jijornsens Tetrogonometrla. Pr. Hel mut hi Astronomie, Sold. Den astronomiske Bb'rneven, A. Physik og Chymie. K rn tren i te i n s Physik. S. Helmuths Naturlære. Pouls. Abildgaards og Viborgs Naturkyndigb. Pf. Vieths physicalske Borneven. Pr. Sallings Naturlære. S Kort Vejledning til Kundskab om Ele&ricitcten A, S. Henry's Chymie. T. ,N c. li 6 n em a n n s Reagentia. Steen. Ny« almeennyttig Samler red Lund. I—4 D. Steen, Naturhistorie. Fleischcrs Naturhistorie. 36 Bind, G. tkkards Naturkundskab. Sold,


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (8) Page 8
http://baekur.is/bok/000174399/0/8

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.