loading/hleð
(9) Page 9 (9) Page 9
9 Hi« i tens Naturhistorie. P. R afn i Naturhistorie. Sold. Salling om mineralske Legemer. Sflusiiires Haandbog for Geologer. Bv. C u vie rs Dyrhistorie. Br H o 11 e n om Pattedyrene, Br. ► Elephantens Beskrivelse. S. S mit lis Lehrgebaude der Natur der Thierc. Pr. Anecdoter om Dyrene. S. Husdyrenes Naturhistorie. Th. Anecdoter om beromte Hunde. Sol. Fabricii Mantissa Inseflorum Pr. Hnondbog for Fugleelskere. S. Rafni Flora. B. Schumachers Flora. S. Obdrups Botanik. H. S. — —-om giftige Planter. H. S. O. Wolffs Læsning i Naturvidenskaberne, g Bind, Pouls. C hr is ti an i Anvisning til en Plan og s. v. iste Deel. S. Fallens Cimices Svecis. Pr. Bartons Raad mod Væggeluus. Br F. A. Thienemanns Reise in Nordern fiuro- pa's vortiiglich in Island 1820—21 j mit XXli grossen Kupfertafeln. M. St, Flora Danica illumineret, XXXI Hefter, deraf XXIV Hefter smukt indbundne i 8te Fr. V. B. i Folio. Hs. Mst, Kongen, Lyngby es Hydrophyrologia Danica, 2 Exempl. med Kobbere, det ene illum. Hs. Mst. Kongen.’ Prof. J. Horntnunnt Plantelære, adet Oplag og 3<3je Onlags iste D. Hs. Msr. Kongen. Herbari um pTi a r m s ceu ti c u. 111, med uillumi- f nerede Kobbere. 9 Hefter Steen. B


Fortegnelse

Fortegnelse over de til Oprettelsen af et Laane-Bibliothek ved det kongelige Landoplysnings-Selskab i Island skjenkede Böger
Year
1826
Language
Danish
Keyword
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Fortegnelse
http://baekur.is/bok/000174399

Link to this page: (9) Page 9
http://baekur.is/bok/000174399/0/9

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.