loading/hle�
(11) Blaðsíða III (11) Blaðsíða III
III (la mine Hovedstudier (\le semitiske Sprog ) og Embedsforretninger medtoge min Tid saaledes, at kun Fritimer nu og da kunde anvendes til nysnævnte Øiemed. Disse ere imidlertid stadigen bievne anvendte til at gjøre Bckjendt- skab med adskilligt af livad en Colebrookc, Wilkins, Wilson, Bopp, Lassen, Burnouf, Eicbboff, Wcstergaard og Fl. bave udgivet, vedkommende Sanskrit- Sprog og Literafur, samt det Vigtigste af hvad der hidtil er skrevet om Zeudsprogct af Burnouf og Bopp, og om det Gammelpersiske i Kileindskrif- terne,' af Grotefcnd, Lassen og Burnouf. Gjcnnem en lang Aarrække ere mine Samlinger saaledes tilveiebragte og vovede til det Omfang, at jeg for- mener nu at have over Halvdelen af samtlige Stammeord i vort Oldsprog opstillede med de i Lyd og Betydning tilsvarende i Sanskritsproget og til- deels i andre indiske Dialecter, samt derhos mange andre deels i vort Skrift- sprog deels i vore Almuesdialectcr forekommende Ord paa samme Maade sammenlignede, endelig ikke faa Sammenligningspuncter i Lydlære, Declina- tion, Conjugation, Afledning og Sammensætning af Ord, optegnede. Det er en Sammenstilling og Bearbeidelse af en liden Deel af disse Materialier som jeg herved forelægger mine Medstuderende, for at give en Idée om Slægt- skahet mellem begge Sprog og vække en Anelse om, hvad Udbytte der for Sprogvidenskaben kan være at vente af en gjennemført Sammenligning. Ved Valget af det Stof, som her fremlægges, faldt det af sig selv, at baade Gram- matik og Lexicon maatte have Deel deri; men ved Valget af den Lexicalske var der to Veie at gane, enten at meddele Ordrækker, henhørende til et Par Bogstaver af Alphabetet, eller at meddele Samlinger af Ord, som hørte til samme Sphære af Begreber. Jeg har valgt den sidste, som den jeg forme- ner giver et tydeligere Begreb saavel om Slægtskabets Nærhed som om dets Beskaffenhed. Jeg meddeler saaledes her først af det grammatiske Stof: liogstavet h i begge Sprog, Ilalvvocaler og Nusaler, Imperfectum, Futurum og Participium futuri passivi, og dernæst af Ordlorraadet de Ord, som i begge Sprog ere fælleds for følgende Begrebssphærer: Mennesket i dets Kjons-, Alders-, Ægteskabs- og Slægtskabs forholde, Dele af det menne-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Kápa
(6) Kápa
(7) Blaðsíða [1]
(8) Blaðsíða [2]
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Kápa
(48) Kápa
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Sanskrit og oldnorsk

Ár
1846
Tungumál
Norska
Blaðsíður
52