loading/hle�
(12) Blaðsíða IV (12) Blaðsíða IV
IF skelige Legeme; Herskere, Kamp, Faaben og dermed beslægtede Begreber 5 Ild og Lys, og endelig Tid. Da det ved Sprogsammenligninger ikke er saa ganske sjeldent at see Ordenes Betydninger fordreiede i en for Sammenligningen gunstig Retning, og deraf en Mistroc til saadanne Arbeider bar været en Følge, bar jeg næ- sten overalt angivet Betydningerne ordret efter Lexica, nemlig for Sanskrit- sprogets Vedkommende efter FFils o ri s dictionary of Sanscrit and English, 21 ed. Calcntta 1832, 4" maj., det Hindustanske efter J. Taylors dictio- nary hindoostanee and english, abridged by FF. C. Smyth, London 1820, 8"'. og for det Oldnorskes Vedkommende, efter Bjørn Haldorsens islandske Lexicon, Kjøbcnhavn 1814, 4°. Ved enkelte Ord, som ei forekomme i disse, har jeg som oftest angivet Kilden paa sit Sted. Eftersom kun meget faa Personer i Norge kjende SanskrU-Alphabetet, har jeg stadigen omskrevet Sanskritordene med europæiske Bogstaver, efter Bopp’s System, hvori jeg kun har gjort den Forandring, at jeg, istedetfor y, hvormed Bopp, ligesom Englænderne og de Franske, betegner den Lyd, som hos os betegnes med j, har brugt dette Bogstav, da y i Oldnorsk forekom- mer som Vocal, og lettelig vilde have ledet til Misforstaaclser ved at bruges i to lorskjellige Betydninger. * Omskrivningssystemet findes anført paa sid- ste Blad. Naar jeg, uagtet Omskrivningen, tillige har anført Ordene i de- res indiske Skikkelse, er Hensigten dermed ikke saamegct at give den sag- kyndige Læser Anledning til sikkrere Control, som at vænne den med San- skrit ubekjendte Læsers Øie til de fremmede Former, hvorved En og Anden turde finde, at den Vanskelighed, som et nyt Alphabet lægger iveien for Sprogets Studium, ingenlunde er saa stor, at han derved bør afholdes fra at gjøre Bekjendtskab med et Tungemaal, hvoraf saa stort Udbytte er at vente, ikke alene for Sprogstudier i Almindelighed, men ogsaa i Særdeleshed for vort eget Oldsprog. Nu er ogsaa Adgangen dertil bleven betydeligen lettet ' Et Par andre Smaaforandringcr sliulde jeg hare foretaget, dersom jeg havde Ej endt Hr. Prof. Westcrgaards System førend min Afhandling var færdig for Pressen.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Kápa
(6) Kápa
(7) Blaðsíða [1]
(8) Blaðsíða [2]
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Kápa
(48) Kápa
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Sanskrit og oldnorsk

Ár
1846
Tungumál
Norska
Blaðsíður
52