loading/hle�
(13) Blaðsíða V (13) Blaðsíða V
V derved, at lir. Prof. Westergaard liar udgivet en Kortfattet Sanskrit Form- liere, og en Sanskrit Læsebog med tilhorende Ordsamling, Kjobenliavn 1846. 8'«°. Denne grundige Kjcnder af Sanskritsproget liar ogsaa i en Afhandling, „on tlie connexion between Sanscrit and Icelandic11 * givet en fortrinlig sam- menlignende Oversigt over disse Sprogs Lydlære og Declinationer. Hvormcget Lys end den hidtil bearbeidede Deel af Sanskritliteraturen kan kaste over vort Oldsprog, vil dette dog komme til at skinne endnu kla- rere, naar Yédasproget bliver mere behandlet; thi allerede hvad deraf kjen- des, viser et nærmere Slægtskab med vort Oldsprog end den hidtil fortrins- viis behandlede sildigere Sanskritliteratur. Jeg kan i denne Anledning ikke undlade at henlede Opmærksomheden paa en paafaldende Lighed i Anord- ningen af Jdska’s Commentar over Vedaerne og af den yngre Edda, samt Skdlda eller Skaldskaparmdl. Denne indeholder nemlig hovedsagelig en Op- regning af Navnene paa Guder og allebaande Gjenstande, saasom Jord, Luft, Guld o. s. v. lildeels med tilføiede Forklaringer og Bevissteder af Digte, hvori Ordene bruges, tildeels uden anden Forklaring end et i Spidsen stillet Ho- vedbegreb; ogsaa Homophoner med forskjellig Betydning opregnes. Hermed sammenligne man hvad der berettes om Jasha’s Commentar, bestaaende af to Dele, Nighantu og Nirukti. ** „Nighantu, siger Kuhn, bestaaer af 5 Capitler, af hvilke de tre første indeholde en Samling af synonyme Udtryk for Begre- berne Jord, Guld, Luft o. s. v., det fjerde Capitel stiller i fire Afsnit 320 Ord efter hinanden uden nogen Bemærkning, og det femte indeholder i fem Afsnit Navnene paa Guderne eller saadanne Gjenstande, som i Véda’ernes Hymner blive paakaldte" .... Om Nirukti eller Nirukta beretter han, at de tre første Afsnit ere al grammatisk Indhold, men det fjerde indeholder Ordforklåringer, hvori Forf. Den findes i Mcmoires de la socictc royale des antiquaires du Nord, 1840—43, og er oversat i llocfcr’s Zeitselirilt lur die "Wisscnscliaft der Spraclic, 1 11. 8. 117 lig. “ Dr. Kulin, iilier Nighantu und Niruliti — i Iloefcr’s Zeitsclirift fur die "Wisscnsscliaft der Spraclic, 1 B. S. 140 lig.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Kápa
(6) Kápa
(7) Blaðsíða [1]
(8) Blaðsíða [2]
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Kápa
(48) Kápa
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Sanskrit og oldnorsk

Ár
1846
Tungumál
Norska
Blaðsíður
52