loading/hle�
(25) Blaðsíða 11 (25) Blaðsíða 11
11 Bopp * for ct tabt Futnr. af Verbet 5TT, as, at være, hvilket han begrunder ved en Sammenligning med Potentialis af samme Verbum, der oftere forekommer, og har en paafaldende Lighed med Endelserne i Fut. secundum. Hvad enten nu dette er den sande Oprindelse eller den paa anden Maade lader sig forklare, ** formener jeg, at det oldn. Hjælpeverbum skal intet andet er end denne Stavelse, deriOldn. enten har sondret sig fra eller aldrig været i Forbindelse med Verbet, ligesom f. Ex. Endelsen -bo (Kjendemærkc paa Fut. i Lat. ama-bo) sees at kunne sondre sig fra og stille sig foran i det Krainiske, hvor bitn igral, jeg skal lege, egentlig jeg skal være legende,*** i Angelsachsisk beo, jeg skal være. De Indvendinger, som man kan tænke sig anført, deels fra Formens, decls fra Betydningens Side, haaber jeg at kunne gjendrive. Hvad for det første Begyndelsesbogstaverne angaaer, da ligge de hverandre saa nær, at det maaske turde være overflødigt, ved Exempler at godtgjøre, at TJ , s, i Oldn. oftere er bleven sij jeg vil imidlertid anføre nogle saadanne, saasom H I *1tj,, mdnusa = menskr, menneskelig; 'ET, sa = ska, den bedste Deel af noget; VT7,, satt = skada, skade éfc. Med Hensyn dernæst til l, som findes i Enden af skal, da er det en Halvvocal, som i Sprogovergange ofte deels ombyttes med andre, deels bortfalder. I nyere Norsk høres istedetfor skal saaledes i akjødesløs Dagligtale hyppigen ska', ligesaa i Engelsk jævnlig shan’t for shall not; og i Oldtydsk sast for solist, f. Ex. i Digtet, tvé Kiinigeskinner, i Uhlands Samling af oldtydske Folkedigte: «allene sast da der nich gon», allcne skal du der ei gaae. Fra Betydningens Side kan den Indvending tænkes, at skal fornemmelig bruges om en bestemt Forpligtelse eller Forsikkring, medens man hyppigere bruges for at betegne Fremtiden alene. Men dette er en Sprogbrug, som er let forklarlig af Trangen til at distinguere, uden at deraf kan udledes noget bestemt med Hen- syn til Ordets oprindelige Betydning. Saameget er derhos vist, at skal ogsaa bru- ges som blot Fremtidsbetegner uden nogen Bibetydning af Forpligtelse eller For- Gramm. S. p, 903—4. “ Jeg tænker mig i"7T, tja, dannet af jEXpy, sjan, eller tTTTf , sjata, at betænke, have i Sinde, brugt som Djælpeverbnm, analogt med det andet oldn. Hjælpeverb. for Fut. munu, der unægtelig er beslægtet med det gothiske munan, at tænke, bave i Sinde. Det kan vel synes at tale til Fordeel for Bopps Forklaring, at efter skal oftere vera udelades, hvorved man kunde troe antydet, at thai alene betegner Fut. af vera; men den samme Ellipse findes efter num (af munu), hvor en lignende Forklaring neppe lader sig anbringe. ”* Bopp. v. Gr. p. 909. 2
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Kápa
(6) Kápa
(7) Blaðsíða [1]
(8) Blaðsíða [2]
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Kápa
(48) Kápa
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Sanskrit og oldnorsk

Ár
1846
Tungumál
Norska
Blaðsíður
52