Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (362,8 KB)
JPG (308,0 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


VI FORTALE.
melser, som det ansaaes nödvendigt at bringe lil Almeen-
hedens Kundskab. Landsoverretten beholdt dette Hverv,
indtil det ved For. 21. Decbr. 1831 blev foreskrevet,
at de íor Island bestemte Lovbud skulde derefter i
Regelen udkomme med vedföiet islandsk Oversættelse.
— Af Landsoverretten er udgivet: deels en Oversigt
over de i Retten publieerede Love, Reskripter, colle-
giale Breve og Övrighedens Bekjendtgjörelser, hvoraf
adskillige ere trykle heelt (Reskripterne i Oversætíelse),
for Aarene 1806—1809, Nr. 1—5, 52 Sider i 8T0, uden
Titelblad; deels en Samling af Anordninger, Plakater,
Reskripter m. v. i Oversætlelse, ialt 268 Sider i 8"°,
ogsaa uden Titelblad og Regisler, hvoraf S. 1—16 er
udkommen 1801; S. 17—112: 1810; S. 113—128:
1820; S. 129—256: 1828 og Resten, S. 257—268: 1830.
I den senere Tid have Flere begyndt paa Udar-
beidelsen af Samlinger af de for Island udkomne Love.
Saaledes blev der ved Canc. Skriv. 17. Oktobr. 1820
givet daværende Assessor i den islandske Landsoverret,
nuværende Conferentsraad Bjarni Thorsteinson
Adgang til Cancelliets Arclhv, for at samle ude Lov-
bestemmelser, som angaae Justits- og Politievæsenet i
Island". — Senere erholdt Cand. juris Hallgrimur
Bachmann, ved Canc. Skriv. 30. Juli 1831, Adgang
til samme Archiv, „for at indsamle de for Island siden
Aaret 1660 emanerede Lovbestemmelser". — Stud.juris
Stephan Eiriksson havde ligeledes paabegyndt en
slig Samling af Love i'ra ældre og nyere Tider, som
han ved sin Död (1837) skjænkede til den Arna-Mag-
næanske Sliftelse, hvor den endnu opbevares. — Syssel-
mand Haldor Einarsson i Borgarfjords Syssel be-
gyndte i Aaret1837 paa en fuldstœndig Lovsamling for
Island fra 1660 af, og benyttede dertil i nogen Tid