Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (421,5 KB)
JPG (327,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


90 Stadfæstelse paa Store-Dommen.
¦
1565. ikke sliulle forarmis, saa og dieris Odel og Arvegods skal
r^".^j" denom frakomme, liave vi af vor synderlige Gunst og
Naade formildet og efterladet, og nu med dctte vortopnc
Bref formilde og eflerlade for*e Arlikel om Obolcmaal udi
saa Maadc, at h\ilken som efler denne Dng beligger sin
egen Slcgl, og med slig Last bcfindis, skal slraífis paa
Livet, og hans Lösör at vcre forbrott til os og Kronen,
men hans Odelog Aivcgods skal kome til hans relle og
sande Arvinge. Forbiudendis dcrfore alle, chvo de helst
ere eller vere kunde, serdclis vore Fogilter, Embitsmend
og alle andre for"e vore Undersaale paa Island, her imod
efler denneDag, paa dicrisOdel og Arvcgods fordeSager,
som4 for°e Dom indcholdcr, eflcr som forskrevit slaacr, at
forsvare, Forfang at gjöre, eller udi nogre Maade at ufor-
relle. Undcr vort Hyllist og Naade. Givct paa vor Gaard
udi Lund, den xiij. dag Aprilis Aar Mdlxv.
13. Aprii. Aabent Brev, hvorved Kongetienden af Ran-
garvalla og Baidastrands Sysseler henlægges til
Skalholt Skole. Lund 13. April 1565. — Re^. p. a.
Land. é, 552 b.; Finn. Joh. Hist. Eecl. 111,16; M. Ket. 11,54—55.
Vi Frederik den Andcn &c. G. A. V. at \\ af vor
synderlig Gunst og Naade, saa og paa det Skolen for
synden paa vort Land Island saa mögit dis bedre maa
ved Magt holdis og have sin Opliold, og unge Personer
der sammesleds kunde leris og optugtis udi Guds Frögt
og bogelige Ronstcr, have undt og tiliadt, og nu mcd
dette vort obne Bref unde og lillade, at vore og Kro-
nens Tiender af Rangervalile og Bardcstrande Sysier maa
her efter vere og blive lil snmrne Skole, og opbcris til
Skolcns Ophold, og ikke til andet, til saa lengc vi ander-
ledis derom lilsigcndis vorder. Thi forbiude vi o. s. v. —
Givit paa vorGaardudiLund, denxiij.dagAprilis, AarMdlxv.
27. Sept. Lensmandens og Biskoppens Anordning om
Sogne-lnddelingen og Kirkerne i Sneeíjeldsnæs
Syssel m. v. Bessastad, 27. Sept. 15ö5. —