Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (437,6 KB)
JPG (328,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


96 DOM OM TlENDE, GjAFTOLD, M. V.
1566. hverjum eptir sínni forþénnn. íannarigreinþar eosvosegir:
1. Mai. „Eigi mega höfoíngjar ánauoga fóllii meö ofmikilli ágirnd,
~""~~~ og ab ei mcga menn synja höfbíngjunnm réttrar þegn-
skyldu fyrir þrjózku sakir og skammsýnna'r fávizku", meo
þcim fleirum greinum sem liér ab lúla, og svo ao sérhverri ,
grein, sem í fyrskrifubum flómi standa, bæbi í andlegura
lögum og veraldlegum. — því í guos nafni, amen, ao
öllu svo prófuou og fyrir mig komnu, þá segi eg, grcindur
Iögmann, fyrskrifaoan dóm, mcb þessuin mínum laga-
úrskurbi og órofnu lögmáli, myndugan og skjallegan, og
vio magt skulu haldast meo öllura sínum grcinum og
arlíkulis, sem haun útvísar og inniheldur, og lil meiri
stabfestu hérum set eg milt iimsigli nefan á þetta biéf,
hvertskráo var áSau&afellíí Micdölum xiij.d.Oct.anuol566.
1571. Reskript, ang. Uddeling af et Hundrede Daler
^Apri^. tji fattige Præster i Holum Stift. Fiedeiiksborg
28. April 1571 *¦.'— Finn. Joh. Hist. Eccl. lsl. III, 17;
M. Ket. II, 64-65.
Vi Frederik den Anden &c. helso Edcr, os clskelig ,
Johann Bocholl, vor Mand, Tiener og Helalingsmand paa
vort Land Island, og hcderlig Mand Her Gudbrand Tor-
lakss.m, Superintendcnl udi llolc Stigt dcr sammesleds,
med Gud og vor Naade. Vider, at vi erc kommen udi
Forfaringe, hvorledis Sogneprcsterne udi for°' IJoIc Stigt
mögit skullc vcre forarmede og hvcrkcn vcrc mcd [be-
kvemmdige Boligc eller nöttuiftige Undcrlioldninge for-
sörgede. Thi bcde vi edcr og befale, at I mcd dct aller-
försle forfarcr, Inorlcdis og i hvad Maade foruefnte ,
Sogncprcster i Hole Stigt bcdst kunde blive med Vcrclser
og Vonninger forsörgit, for dennum der nu ere og deris
Efterkornmere. — Sammclcdis havc vi bcvilligit, at for-
ncfnte Sogncpicstcr, hvil!<e som faltige'og nöttörftige ere,
til Iliclp til dcris Uudcrholdninge aarligen mue bekomme
af Mödievaldc Kloster i Ilörgerdal et Ilundrede Daler,
, ') see20. Marts 1573; 21. Marts 1575; Resol. 6. Mail702 § 7.