Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,1 KB)
JPG (323,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Understöttelse til Præster. 97
hvilke 1 samtlig paa vóre Vegne skulle skifte og uddele 1571.
emellum fornefute fallige og nödtörftige Sogneprester, og 28. April.
naar I saa ora deris Bolige og Verelse, saa og fornefnte
Penninge uddelt og skift haver, og alting dermed ordentlig
gjort og bestilt, at I da det under eders samilig Segel
skrifllig forfatter og os tilskikker. Sideu ville vi derpaa
lade udgaae vort Brev, saa det altid ócrcflcr maa og,
skal blive holdet. Dermed gjöre 1 vor Villige og Befa-
ling, tlii tager der ingen Fprsömmelse fore. Givef paa
vort Slot Frederiksborg dcn xxviij Aprilis Aar Mdlxxi.
Reskript lil Lensmanden og Biskopppn paa 1573.
Holum om Uddplingen af den til fattige Præster 20^'^2^
iHolumSt'lft bevilgedeUnderstÖttelse. Skander-
borg 20. Marts 1573. - NorskeTegn. I, 301»; Finn. Joh.
Hist. Eecl. III, 17—18; M. Ket. II, 67-69. — Uddrag.
Frederik dcn Anden &c. vor Gunsl tilforn. Vider
at eftcrsom vi forgángcn, 71 Aar lod til eder udgange vort
obne Bref, om de Presler údi Hole Sligt, som hverken
med Bolige eller Onderholdning ere fo/sörgef, at I der om
med det allcrförsle skulle forfare-------— da forfare vi,
at endnu af vor Befalning intct cr udrctt, givis og til-
kicndc, at du, Johan Bochhoh, dighavcr ladet fornemme,
at forne falligc Prcster intct skulle have af forn* et
Hundredc Dalcr af Mödcruevelde Klosicr, men at vi derom
anderledis skulle vöre tilsinds, saa vide vi os ikke at
besinde, at vi derpaa havcr gjorl nogen Forordning, ei
heller dig bcfalct dct aridcrledis at bcslille, ville dcrfore
at forne vor Foioidning skal gaa for sig, bedendis
eder endnu samtligen, og ville, at I alting med for""
Sogncprcster efter for"e vort Brel's Liudelse forhandler
og forne Pengc uddelcr, og dct, cficrsom för cr rört,
udi Skrift undcr odcrs Seiael forfatter og til os foiskikker,
saa ville vi derom lade vorf Bref udgaa, at dct her cfter
saa maa og skal blivc holdet. Der mcd skeer vor Villie
I. B. ,7