Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi




856 blaðsíður




Skrár
PDF (384,9 KB)
JPG (321,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive





þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


98 Oai Phovsters Beskikkelse.
1573. og Befaling, tlii lader det ingeDlunde. Skrevet paa vort
^^TT^SIot Skanderborg den xx. dag Martii Aar Mdlxxiij.
20. Marts. ° ° J
20. Marts. Aabent Brev til Holum Stift, at kun lærde
Mænd skulle beskikkes til Provster. Skandei-
borg 20. MarlS 1573. — Korske Reg. 1, 42; Finn.
'Joh. Hist. Eccl Isl. III, 18—19; M. Ket. II, 69—70.
Vi Frederik den Anden &c. G. A. V. at efterdi vi
ere kommen udi Forfannge, at paa vort I.and Island udi Hole
Stigt skal íindis stor Uskikkelighed med Provester, saa at
der med inlct holdis efter Ordinantsen, men Syslemendene,
som aldelis ulerde ere, nu bruges til dcn Befalninge. Da
paa del alting mcd Religionen saa meget des íliltigcre,
bedre og skikkeligere maa ti.I gange, og iutet der ovcr
skulle blive (orsömmit: ville vi, at Supcrinlcndcnlcn der
ndi Stigtet, os elslielig, bederlig Mand Her Cudbrand
Torlaksscn, slrax maa og skal tilskikke udi bvert Syssel,
og saa mangc Sleds Bchof gjöris udi hans Stigt, af Prest-
mcndenc de lcrde og skikhelige erc til Provester, og de
skullc vere bans Medhiclpere mcd Kiikerne at visilere,
og udi andrc Maadn cftcr Ordinantsens Lydelse, og
naar nogcn af for°e Provester dör og afgnar, da skal
Superintendenlen som nu or, og hans Efterkommere,
slrax igien lilskikke udi lians Stcd en anden Icrd og for-
standig Mand, som sammc Bcfalning kan forcstaa. Og
skal samme Provestcr aarligcn for dcris Umngc bave hvad
som Ordinantsen derom formelder og donnom tilholdcr,
bvilkel vi ville at altid hercftcr saa dcrmcd holdis skal.
Thi forbiudc vi alle, ehvo dc hdst erc ellcr vere kunde,
serdclis vore Fogedcr paa Island, Laugmcnd, Syslcmcnd
der sammesleds, og alle andre, for"" Hcr Gudbrandt
Torlaksscn ellcr bans Eflerkommere, Supcrintendenler dcr
sammcsleds, hcr imod, cftcrsom forskrevit.slaacr, at bindrc,
eller udi jiogen Maadc Forfang at gjöre, undcr vor Hyl-
list og Naadc. Givit jpaa vort S!ot Skanderborg den xx.
Dag Martij Aar Mdlxxiij.