Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (381,6 KB)
JPG (316,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Om Phovsteus Beskikkelse. 99
Aabent Brev <il Skalholt Stift, at kun lærde 1574.
Mænd skulle beskikkes til Provster Frederiks-31. Januar.
borg den 31. Januar 1574 — Norske Reg. t, 65b;
M. Ket. II, 72—73.
Vi Frederik dcn Anden <Jfco G. A. V.'at eflcrdi vi
ere. komne udi Forfaringe, at paa vort Laud Island udi
Skalholt Sligt sLal findis stor Oskikkeligned nied Provcster
— 0. s. v. — — ville vi atSuperintepdenfpn der udi Stigtct,
os clskeligo hedeilige Mand Uerr Gisle Jonsseú slrax maa
og skal lilskikke udi hvcrt Sjsscl o. s. v. — (iövrigt lige-
lydende med næstforrgaaendé Bicv).-------Givet paa vort
Slot Frederiksborg den 31. Jaiiuarii Aar Mdlxxiiij:
Brev til Island, a( ingen Sag niaa ind- 5. Apni.
stævnes for Kongen og Rigsraadet förend den
er paadömt i Landet selv. Frederiksborg 5.
April 1574. — Nnrske Tegn. I, 52b; M. Ket. II, 74-75.
Vi Frederik deu Anden &c. helse Eder alle, vore
kjærc tro Undorsoltc, Bönder og menigc Almiie, som
byggf og boe over alt' vort Land lsland, evindeligi'n med
Gud og vor Nnade. Vider at vi kommc udi Forfaringe,
at mangc af eder om adskilligc Sager og Tieltcr, som
sjg under eder bcgiver, undcrslaar cder at drage hid
neder udi Bigct til os, og íordie om Stcfninge, uanscet
ai eders Sagcr hiemme til Laugtinget (og) udi Sysselnc
jlilie cre ordelct eller fuldt som de't sig bör, hvorover
samme edcrs Sagcr cn Part erc dunkel og mcgct uklare
uaar de kommcr for os og vore clsk. ltigcns Rnad, saa
vi os ikke noksom de'r udi kunde rcttc. — Da cficrdi til
Lauglinget bör at gaac Dom paa aíleSager, för de skulle
slcfnis mcd Kongens Slefning, og paa dct I ikkc skulle
rcise saa lang og viid en Vci til forgcvis og siden for-
visis hiem til Laugtingcl, villc vi at ingcn Sager skullc
kommc for os og vorc elskcl. Kigens Ilaad, fór end Dom
er gangen hiemme. Dog dcrsom nogle havci dcnum at
7'